top of page

SMART MAKERS ACADEMY

3D MAKERS ZONE | HAARLEM

Smart Makers Academy 3D Makers Zone in Haarlem is een publiek-private samenwerking van 3D Makers Zone, BouwLab, Nova College, Hogeschool Inholland, Bouwend Nederland, ABI en Ravo Fayat.

technohubketenintegratie.png

LEER- EN INNOVATIETRAJECT

ONTDEK DE KANSEN VAN DIGITALISERING IN DE BOUW

Wat

Deelnemers hebben na het volgen van deze metrolijn munitie voor het opstellen van een digitaliseringsstrategie en innovatie roadmap voor hun (bouw)bedrijf. In 6 workshops krijg je inzichten in trends en ontwikkelingen in de markt, wordt je ondersteund bij de vertaling hiervan naar jouw digitaliserings- en innovatiestrategie. Deze metrolijn is geschikt voor directie, management en beslissers in de bouwsector; van klein mkb tot grootbedrijf.

Voor

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Wanneer

START MEDIO DEC 23 <> APR 24

Kosten

Definitieve prijs volgt snel, de gemiddelde kosten zijn tussen de 1000 tot 2500 euro ex btw per traject. Voor kosten voor deelname aan deze metrolijn kunt u in veel gevallen gebruikmaken van vouchers en andere regelingen, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Aan de slag in    
praktijkgerichte stations

7

1

DIGISCAN

Wat

Digitaal werken wordt steeds meer de norm. Maar waar staat jullie bedrijf als het gaat om digitaal werken? De Digiscan helpt je om te inventariseren waar jouw bedrijf staat als het gaat om digitalisering. Het invullen duurt zo’n vijf tot tien minuten per module en na afloop krijg je meteen de uitkomst. De scan heeft op dit moment drie modules: organisatie, administratie en Wet kwaliteitsborging.

Wanneer

31 december 2023

00:00

Hoe lang

UUR

0.5

Type

ONLINE

Waar

3D Makers Zone Haarlem

2

BENCHMARK

Wat

Tijdens deze sessie gaan we in op digitale trends en ontwikkelingen in de bouwsector en vergelijken we jouw bedrijf met de sector: hoe digitaal is jouw organisatie en waar is nog winst te behalen? Op basis van inzichten van experts en good practices van collega’s krijg je als bouwbedrijf inzicht waar jouw kansen liggen

Wanneer

31 december 2023

00:00

Hoe lang

UUR

2

Type

WORKSHOP

Waar

3D Makers Zone Haarlem

3

DIGITALE VEILIGHEID

Wat

In de huidige maatschappij wordt steeds meer digitaal vastgelegd, ook in de bouw- en infrasector. Al die data wordt steeds waardevoller en wil je als aannemer goed beschermen. Je wilt toch niet dat anderen er zo maar mee aan de haal gaan? Niet elke aannemer heeft hierover de expertise in huis. Laat je informeren over cybersecurity, databanken, privacyrechten, smart data, big data, Open Source, Creative Commons en hoe je dit alles toepast in je werk in de bouw- en infrasector.

Wanneer

31 december 2023

00:00

Hoe lang

UUR

3

Type

WORKSHOP

Waar

3D Makers Zone Haarlem

4

KLANTGEDREVEN DIGITALISERING

Wat

Klanten stellen steeds grotere eisen aan de bouwsector. Op basis van klantverhalen uit de praktijk krijg je in zicht in veranderende wensen en eisen.

Wanneer

31 december 2023

00:00

Hoe lang

UUR

2

Type

WORKSHOP

Waar

3D Makers Zone Haarlem

5

DIGITAAL SAMENWERKEN IN DE KETEN

Wat

De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw staat de laatste jaren verder onder druk als gevolg van bijvoorbeeld prijsstijgingen, gebrek aan continuïteit in opdrachten, de afgenomen kennis bij opdrachtgevers. Daarnaast zien we dat nieuwe technologieën de markt doen bewegen en kansen bieden voor versnelling, maar tegelijkertijd aanpassingen vragen van de keten. Dit vraagt om versnelling en betekent een enorme inspanning van de bouw en infra keten. Digitalisering kan hier met de ILS Configurator en BIM aan bijdragen. In deze sessie leer je welke eerste stappen je kan nemen in samenwerking met klant en toeleverancier.

Wanneer

31 december 2023

00:00

Hoe lang

UUR

2

Type

WORKSHOP

Waar

3D Makers Zone Haarlem

6

DE WAARDE VAN DIGITALISERING

Wat

Wat betekent digitalisering naar voor je verdienmodel. En zijn er nieuwe businessmodellen te ontwikkelen op basis van digitale samenwerking in de keten en efficientere bredrijfsprocessen,

In deze sessie ga je samen met collega’s doorrekenen wat digitalisering voor jou organisatie kan betekenen en wat de eerste vervolgstappen zouden zijn.

Wanneer

31 december 2023

00:00

Hoe lang

UUR

2

Type

WORKSHOP

Waar

3D Makers Zone Haarlem

7

DIGITALISERING IN DE PRAKTIJK

Wat

in deze workshop maak je op basis van jouw bedrijfssituatie de vertaling naar implementatie van digitalisering in jouw praktijk. Samen met collega's en ervaringsdeskundigen

Wanneer

31 december 2023

00:00

Hoe lang

UUR

4

Type

WORKSHOP

Waar

3D Makers Zone Haarlem

bottom of page