top of page
linkedin_bg.jpg

BIJEENKOMST

Verkenning mogelijkheden realiseren waardering en certificering voor skills van Additive Manufacturing

De Smart Makers Academy nodigt industry solutions providers en koplopers in additive manufacturing uit voor één van twee online verkennende bijeenkomsten voor het realiseren van een nationale certificering voor additive manufacturing. Tijdens de bijeenkomst nemen we u mee in het concept van de Smart Makers Academy en bespreken we de mogelijkheid voor deelname aan een experimenteel traject om te komen tot een nieuwe vorm van (inter)nationale certificering in additive manufacturing door middel van openbadges.

 

De bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur en u kunt deelnemen op één van onderstaande momenten:

- Donderdag 19 januari 09:30 – 11:00 uur
- Maandag 23 januari 15:30 – 17:00 uur
 

beschrijving
Waarom een nationale standaard voor certificering van Additive Manufacturing skills?

Door verschillende partijen, waaronder de Smart Makers Academy wordt gewerkt aan leertrajecten voor het mkb om kennis en vaardigheden van Additive Manufacturing te ontwikkelen. In Haarlem is de eerste metroleerlijn hiervoor onlangs van start gegaan en in 2023 volgen naar verwachting nog eens 5 pilots verspreid over Nederland.  Deze hebben één gemeenschappelijk doel, de kennis en daarmee toepassing van Additive Manufacturing in het MKB vergroten. Het ontbreekt echter nog aan een meetlat om deze en andere trajecten te kunnen vergelijken en waarderen (certificeren). Door samen te werken met industry solution partners en koplopers uit de industrie willen we komen tot een gedragen standaard kennis en vaardigheden van 3D-printing. De ontwikkelde kennis door deelnemers in diverse trajecten kan daarmee worden gewaardeerd en erkend en leertrajecten worden gevalideerd door aanbieders en bedrijven.

Wie is de Smart Makers Academy

De Smart Makers Academy (SMA) is onderdeel van de nationale Smart Industry Schaalsprong agenda van FME, Metaalunie, Ministerie van Economische Zaken en TNO. SMA werkt met haar academies aan een bredere kennisbasis van digitalisering in het mkb. Dit moet leiden tot meer en bredere toepassingen van digitale technologie in de sector. We doen dit door samen met onze onze academies leerlijnen te ontwikkelen, zogenaamde metrolijnen en die via verschillende academies in Nederland aan te bieden. Daarnaast ontwikkelen we samen met de sector en industry solution providers z.g.n. skillsprofielen voor nieuwe opkomende digitale technologieën en (nieuwe) mogelijkheden om deze skills te waarderen.

Belang en de visie van SMA op skills en certificering

Smart Makers Academy is een publiek-privaat gefinancierd en niet commercieel initiatief. Ons doel en belang is, ingegeven door de Smart Industry agenda het vergroten van de kennisbasis van digitale technologie in de maakindustrie in Nederland. We geloven in een aanpak waarbij industry-solution providers samen met koplopende bedrijven gezamenlijk werken aan een standaard voor skillsprofielen en certificering op bijvoorbeeld een onderwerp als additive manufacturing. We omarmen daarbij open standaarden zoals Open Badges zodat alle commerciële en niet-commerciële partijen in Nederland volgens deze gezamenlijke standaard cursussen kunnen ontwikkelen en certificeren. Door internationaal samenwerken met o.a. partners op Smart Industry in Europa is de ambitie deze uiteindelijk tot internationale standaard te vereffenen.

 

What’s in it for me/us?

Door deel te nemen aan de ontwikkeling van skillsprofielen en certificering middels Open Badges draagt u bij aan een bredere kennisbasis en toepassing van additive manufacturing in Nederland. U kunt namens het initiatief zelf openbadges uitreiken voor eigen cursusaanbod. Openbadges erkend door uw organisatie levert (in)direct een effect op sales en marketing van uw organisatie.

 

Wat vragen we van u?

Meedenken in één of twee (online) bijeenkomsten per maand in het vaststellen van het benodigde skillsprofiel en daarmee vereisten voor een OpenBadge. Naar verwachting zal de ontwikkeling van een eerste skillsprofiel en badge ongeveer 3 maanden in beslag nemen, vanuit waar we het traject evalueren en eventuele vervolgtrajecten bepalen.

aanmelden

AANMELDEN VOOR DEZE BIJEENKOMST

De bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 uur en u kunt deelnemen op één van onderstaande momenten:

- Donderdag 19 januari 09:30 – 11:00 uur
- Maandag 23 januari 15:30 – 17:00 uur

 

Aanmeldformulier

Op welk moment wilt u deelnemen?

Dank, u ontvangt uiterlijk een week voor aanvang meer informatie en de link voor deelname

bottom of page