top of page

OP HET JUISTE SPOOR NAAR DE TOEKOMST

Wil je aan de slag met digitalisering en het verhogen van de arbeidsproductiviteit in jouw bedrijf? Of wil je jouw eigen digitale 'Smart Industry' skills ontwikkelen? Ontdek het aanbod van onze (metro)leerlijnen en academies. In onze korte en krachtige nanomodules zetten we uw bedrijf op de juiste spoor naar de toekomst.

WAAR BEN JE NAAR OP ZOEK?

AAN DE SLAG MET DIGITAL TWIN IN HET BEDRIJF

VOOR 

PROJECTLEIDERS EN ADVISEURS DIGITAL TWIN

Deze metrolijn richt zich op implementatie van Digital Twin ofwel waar sta je als organisatie nu, welke kansen liggen er, wat is er nodig en wat is de roadmap voor jouw bedrijf om te komen tot implementatie van digital twin. Deze metrolijn is vooral bedoeld voor projectleiders en adviseurs die aan de slag willen met het implementeren van digital twin in het bedrijf. Met het doorlopen van de metrolijnen van de Smart Makers Academy Digital Twin kan een (mkb-)bedrijf een concrete start maken met digital twin toepassingen. Een digital twin is een virtuele representatie van bijvoorbeeld een product, proces of onderhoud. Het geeft de mogelijkheid om met real-time data in simulatiemodellen te voorspellen, te ontwikkelen, toe te passen of te testen zonder daadwerkelijk te interveniëren in het huidige proces.

ONTDEK DE BUSINESS CASE VAN DIGITAL TWIN

VOOR 

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Deze metrolijn richt zich op het business case aspect van Digital Twin ofwel wat kan digital twin het bedrijf opleveren en op welke manier kun je het inzetten om waarde toe te voegen aan je producten. Je werkt in 6 sessies toe naar je eigen business case. Met het doorlopen van de metrolijnen van de Smart Makers Academy Digital Twin kan een (mkb-)bedrijf een concrete start maken met digital twin toepassingen. Een digital twin is een virtuele representatie van bijvoorbeeld een product, proces of onderhoud. Het geeft de mogelijkheid om met real-time data in simulatiemodellen te voorspellen, te ontwikkelen, toe te passen of te testen zonder daadwerkelijk te interveniëren in het huidige proces.

SMART & CIRCULAR CONSTRUCTION

VOOR 

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Ontdek de kansen van circulair, biobased, industrieel en digitaal bouwen voor jouw bedrijf! Ontwikkel een jaar lang elke maand kennis en skills van deze onderwerpen in 12 korte en krachtige modules van niet meer dan 4 uur op een inspirerende locatie in de regio 'sHertogenbosch.

SUCCESVOL SAMENWERKEN IN DE KETEN

VOOR 

DIRECTIE EN BESLISSERS

Om te ontdekken welke aspecten bij ketenintegratie belangrijk zijn, nemen we je mee om op een interactieve manier de mechanismen van ketenintegratie te ervaren. Dit onderbouwd met zowel bedrijfskundige facetten als met praktijkvoorbeelden. De Metrolijn 'Succesvol samenwerken in de Keten' bestaat uit drie stations/dagdelen van elk 4 uur.

DE KANSEN VAN SMART MAINTENANCE

VOOR 

(HOOFD)MONTEURS

In 3 praktische sessies halen we de geheimzinnigheid rond het fenomeen Smart Maintenance weg en geven we inzichten in wat er werkelijk met smart maintenance wordt bedoeld en waar de kansen voor uw bedrijf liggen. Na het doorlopen van deze lijn kunt u desgewenst instappen in de masterclass Smart Maintenance om uw kennis verder te verdiepen.

DE KANSEN VAN 3D PRINTING

VOOR 

PRODUCTIEMANAGERS EN WERKVOORBEREIDERS

Wil jij weten welke mogelijkheden 3D-printen kan bieden voor jouw bedrijf? In 7 praktische workshops van 2 tot 4 uur ontwikkel je kennis van de verschillende 3D-printprocessen, materialen ontwerpmogelijkheden, materialen, mogelijkheden voor scanning en nabewerking van ontwerpen.In de maaksessie ga je zelf aan de slag om aan de hand van je eigen casus een object te ontwerpen, printen en nabewerken.

12% CHALLENGE - AAN DE SLAG MET DIGITALISERING

VOOR 

DIRECTIE EN MANAGEMENT

In de 12% challenge ga je in 10 sessies gedurende een jaar aan de slag met digitalisering in jouw bedrijf. Je krijgt inzicht in de kansen en quick-wins en maakt een roadmap voor het implementeren van deze kansen in jouw bedrijf.

LERENDE ORGANISATIE

VOOR 

TEAMLEIDERS EN HR

In een serie van 4 stations neemt Smart Industry je mee in de componenten van een lerende organisatie. Je gaat aan de slag met het vormgeven van een leerplan voor jouw organisatie.
nieuwsbrief

BLIJF OP DE HOOGTE

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen en nieuw aanbod!

DANK VOOR HET AANMELDEN, WE HOUDEN U OP DE HOOGTE!

THE SMART MAKERS ACADEMY IS POWERED BY

Smart Maker fixing drone

ONZE MISSIE

Empowering the
digital transformation in manufacturing
through skills and talent development.

We zetten ons in voor het versterken van het innovatie-potentieel van MKB-bedrijven in de maakindustrie, door het stimuleren van de ontwikkeling van talent en skills voor digitalisering. We geloven in een regionale en gerichte aanpak dicht op de behoeften van bedrijven en medewerkers. Daarbij zijn toewerken naar een skills gerichte arbeidsmarkt, het toewerken naar zelfontplooiing en eigen regie nemen op werk en opleiding belangrijke kernwaarden. Vanuit de schaalsprong agenda Smart Industry en European Digital Innovation Hubs werken we aan een landelijk dekkend netwerk van 40 Smart Makers Academies in 2026.

Dat doen we door samen met onze parters te werken aan het:

  • ONTWIKKELEN van instrumenten voor een leven lang ontwikkelen met Smart Industry zoals de metrokaart, skillsprofielen en certificeringsmogelijkheden.

  • ONDERSTEUNEN, FACILITEREN en ADVISEREN van publiek-private samenwerkingen, European Digital Innovation hubs en Smart Industry Fieldlabs in Nederland bij het opzetten en inrichten van programma's voor het leven lang ontwikkelen met Smart Industry in de maakindustrie.

  • VERBINDEN van landelijke academies en het faciliteren van kennisdeling en uitwisseling van skillsprogramma's.

ONZE FORMULE

Skills en skillsprofielen vormen de basis van ons concept. De skillsprofielen bevatten sets van skills (kennis en vaardigheden) die nodig zijn voor een digitale transitie, bijvoorbeeld transitie naar Smart Production. Een skillslevel geeft aan op wel niveau een skill wordt ontwikkeld bijvoorbeeld op beginner, professional of expert level.

Nanomodules, zijn laagdrempelige en kleine (typisch 2 tot 6 uur) onderwijseenheden om (basis)skills te ontwikkelen. Een nanomodule kan bestaan uit een activiteit, opdracht, (online) bijeenkomst of e-learning. In ons model bestaan er geen afhankelijkheden tussen nanomodules, de ene module is dus niet voorwaardelijk om een andere te kunnen volgen, wel kunnen (basis)skills nodig zijn om een module te volgen. Het laagdrempelige karakter maakt nanomodules zeer geschikt om flexibel naar behoefte van de medewerker te ontwikkelen en/of als ‘teaser’ naar verdiepende vervolgmodules en cursussen.

Metrolijnen zijn logische verzamelinging van nanomodules (stations) die samen een geheel vormen, meestal gericht op een bepaalde transitie of onderwerp en voor een specifieke doelgroep. Op een metrokaart staat een verzameling van metrolijnen die samen een logisch verband tot elkaar vormen, bijvoorbeeld gericht op specifieke doelgroepen, een regio of sector.

Ontwikkelpaden zijn combinaties van nanomodules, opleidingen en cursussen van 1 of meerdere skillsniveaus gericht op persoonlijke ontwikkeling of ontwikkeling van het bedrijf (e.g. welke skills hebben we als bedrijf nodig).

Voor certificering kunnen verschillende certificeringsmodellen worden toegepast. Een nanomodule is bijvoorbeeld te certificeren middels een EduBadge, sets van nanomodules, cursussen of trainingen door mbo (deel)certificaten en vendor of branche certificering, opleidingen worden doorgaans

gecertificeerd middels diploma’s.

SmartMakersAcademy concept v0.4 230922.png
bottom of page