top of page

OP HET JUISTE SPOOR NAAR DE TOEKOMST

Wil je aan de slag met digitalisering en het verhogen van de arbeidsproductiviteit in jouw bedrijf? Of wil je jouw eigen digitale 'Smart Industry' skills ontwikkelen?

 

Stap op de metro, ontwikkel relevante digitale kennis en vaardigheden en vind je weg in het woud van skillsprogramma's en technologische mogelijkheden. Onze academies zetten jou of uw bedrijf in korte en krachtige nanomodules op de juiste spoor naar de toekomst.

THE SMART MAKERS ACADEMY IS POWERED BY

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

NIEUWS VAN ONZE ACADEMIES

Smart Maker fixing drone

ONZE MISSIE

Empowering the
digital transformation in manufacturing
through skills and talent development.

We zetten ons in voor het versterken van het innovatie-potentieel van MKB-bedrijven in de maakindustrie, door het stimuleren van de ontwikkeling van talent en skills voor digitalisering. We geloven in een regionale en gerichte aanpak dicht op de behoeften van bedrijven en medewerkers. Daarbij zijn toewerken naar een skills gerichte arbeidsmarkt, het toewerken naar zelfontplooiing en eigen regie nemen op werk en opleiding belangrijke kernwaarden. Vanuit de schaalsprong agenda Smart Industry en European Digital Innovation Hubs werken we aan een landelijk dekkend netwerk van 40 Smart Makers Academies in 2026.

Dat doen we door samen met onze parters te werken aan het:

  • ONTWIKKELEN van instrumenten voor een leven lang ontwikkelen met Smart Industry zoals de metrokaart, skillsprofielen en certificeringsmogelijkheden.

  • ONDERSTEUNEN, FACILITEREN en ADVISEREN van publiek-private samenwerkingen, European Digital Innovation hubs en Smart Industry Fieldlabs in Nederland bij het opzetten en inrichten van programma's voor het leven lang ontwikkelen met Smart Industry in de maakindustrie.

  • VERBINDEN van landelijke academies en het faciliteren van kennisdeling en uitwisseling van skillsprogramma's.

ONZE FORMULE

Skills en skillsprofielen vormen de basis van ons concept. De skillsprofielen bevatten sets van skills (kennis en vaardigheden) die nodig zijn voor een digitale transitie, bijvoorbeeld transitie naar Smart Production. Een skillslevel geeft aan op wel niveau een skill wordt ontwikkeld bijvoorbeeld op beginner, professional of expert level.

Nanomodules, zijn laagdrempelige en kleine (typisch 2 tot 6 uur) onderwijseenheden om (basis)skills te ontwikkelen. Een nanomodule kan bestaan uit een activiteit, opdracht, (online) bijeenkomst of e-learning. In ons model bestaan er geen afhankelijkheden tussen nanomodules, de ene module is dus niet voorwaardelijk om een andere te kunnen volgen, wel kunnen (basis)skills nodig zijn om een module te volgen. Het laagdrempelige karakter maakt nanomodules zeer geschikt om flexibel naar behoefte van de medewerker te ontwikkelen en/of als ‘teaser’ naar verdiepende vervolgmodules en cursussen.

Metrolijnen zijn logische verzamelinging van nanomodules (stations) die samen een geheel vormen, meestal gericht op een bepaalde transitie of onderwerp en voor een specifieke doelgroep. Op een metrokaart staat een verzameling van metrolijnen die samen een logisch verband tot elkaar vormen, bijvoorbeeld gericht op specifieke doelgroepen, een regio of sector.

Ontwikkelpaden zijn combinaties van nanomodules, opleidingen en cursussen van 1 of meerdere skillsniveaus gericht op persoonlijke ontwikkeling of ontwikkeling van het bedrijf (e.g. welke skills hebben we als bedrijf nodig).

Voor certificering kunnen verschillende certificeringsmodellen worden toegepast. Een nanomodule is bijvoorbeeld te certificeren middels een EduBadge, sets van nanomodules, cursussen of trainingen door mbo (deel)certificaten en vendor of branche certificering, opleidingen worden doorgaans

gecertificeerd middels diploma’s.

SmartMakersAcademy concept v0.4 230922.png

LLO BEST PRACTICES UIT DE PRAKTIJK

bottom of page