top of page

SMART MAKERS ACADEMY

DIGITAL TWIN | OOST NEDERLAND

Bij de Smart Makers Academy Digital Twin kan een (mkb-)bedrijf een concrete start maken met digital twin toepassingen. Een digital twin is een virtuele representatie van bijvoorbeeld een product, proces of onderhoud. Het geeft de mogelijkheid om met real-time data in simulatiemodellen te voorspellen, te ontwikkelen, toe te passen of te testen zonder daadwerkelijk te interveniëren in het huidige proces.

technohubketenintegratie.png

LEER- EN INNOVATIETRAJECT

ONTDEK DE BUSINESS CASE VAN DIGITAL TWIN

Deze metrolijn richt zich op het business case aspect van Digital Twin ofwel wat kan digital twin het bedrijf opleveren en op welke manier kun je het inzetten om waarde toe te voegen aan je producten. Je werkt in 6 sessies toe naar je eigen business case.

Met het doorlopen van de metrolijnen van de Smart Makers Academy Digital Twin kan een (mkb-)bedrijf een concrete start maken met digital twin toepassingen. Een digital twin is een virtuele representatie van bijvoorbeeld een product, proces of onderhoud. Het geeft de mogelijkheid om met real-time data in simulatiemodellen te voorspellen, te ontwikkelen, toe te passen of te testen zonder daadwerkelijk te interveniëren in het huidige proces.

Voor

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Wanneer

START 19 SEPTEMBER IN REGIO ARNHEM / OOST NEDERLAND

Kosten

De kosten voor deelname zijn 900 euro excl. btw

Aan de slag in    
praktijkgerichte stations

6

1

HET STRATEGISCH DATAFUNDAMENT VAN DIGITAL TWIN

Belang van goede digitale informatie
Een Digital Twin is gebaseerd op digitale informatie: informatie die vanuit de fysieke wereld naar het digitale systeem omgezet wordt en dan weer van het digitale systeem naar de fysieke wereld gaat. Dit betekent dat de informatie die nodig is, een cruciaal onderdeel is van een Digital Twin. Zo moet deze informatie kloppen, op tijd, relevant én beschikbaar zijn. Dit blijkt vaak een knelpunt voor veel bedrijven, want welke data ligt aan de basis van de informatie die we nodig hebben? Deze workshop beantwoordt de vraag welke data je nodig hebt voor een Digital Twin.

Aan de slag met data
Samen met andere deelnemers vanuit (mkb-)maakbedrijven ga je aan de slag. HAN-docenten vertellen wat er allemaal bij komt kijken om je datafundament op orde te brengen en te houden en hoe je dit op een laagdrempelige manier kunt doen. Welke gegevens zijn nodig om processen te digitaliseren en hoe ga je met deze gegevens om? Wanneer heb je genoeg om dit om te zetten naar een Digital Twin? Goed omgaan met data en informatie is een groeimodel.

Wat neem je mee naar huis?
Een toolbox voor het initiëren van een analyse en de opbouw van het datafundament voor een digital twin.

Wanneer
Type

19 september 2023

Hoe lang

15:30

WORKSHOP

Waar

UUR

4

van Raam

2

HOE ZET JE DIGITAL TWIN STRATEGISCH IN

Digital Twin als onderdeel van strategie
Een Digital Twin klinkt mooi en spannend, maar is slechts een middel om beter te produceren, onderhoud te doen of je product te ontwikkelen. Een Digital Twin is onderdeel van een visie over de digitalisering van je bedrijf. Pas als je weet wat je op langere termijn wil bereiken met digitale middelen (waar onder Digital Twin) dan pas heeft de inzet toegevoegde waarde . Digital Twin is onderdeel van een digitaliseringsstrategie.

Aan de slag met future probing
In deze workshop komen we samen tot het formuleren vanbelangrijke kernwaarden voor een digitaliseringsstrategie van een bedrijf. Dit doen we aan de hand van future probing. Eerst stellen we ons een langetermijn toekomst voor, oftewel het ‘luchtkasteel’. Van daaruit kijken we naar wat nodig is (de requirements) in het eerste en tweede jaar. Zo komen we tot de benodigdheden voor wat we de komende jaren gaan ontwikkelen, met een lange termijnblik als uitgangspunt. Langs de lijnen smart manufacturing, smart products, smart working, en smart supply chain bekijken we welke aspecten voor jouw bedrijf de meeste aandacht verdienen in het eerstvolgende jaar.

Wat neem je mee naar huis?
Een roadmap waarin de kernstappen voor het eerste jaar met betrekking tot digitalisering zijn gebaseerd, én het luchtkasteel waarin beschreven staat hoe de digitalisering binnen jouw bedrijf er over tien jaar uit ziet.

Wanneer
Type

10 oktober 2023

Hoe lang

15:30

WORKSHOP

Waar

UUR

4

Varex

3

WAT BETEKENT DIGITAL TWIN VOOR DE PRAKTIJK

Digital Twin mogelijkheden voor jouw bedrijf
In deze workshop onderzoeken we samen de mogelijkheden van Digital Twin voor jouw bedrijf . Een Digital Twin kan je zien als een zwarte doos en deze doos voert een aantal functies uit zoals bijvoorbeeld het volgen en analyseren van een productieproces. Als je deze zwarte doos een stukje openmaakt, zitten hier onderdelen in (functionele componenten) die samen zorgen dat de Digitale Twin werkt. De vraag is welke functionele componenten zitten er dan in een Digital Twin en hoe kan je deze gebruiken? Deze vraag is een belangrijk onderdeel van deze workshop.

Belang van een goede start
Al deze onderdelen ontwikkel je niet in één keer, dit is een traject dat je bedrijf stap voor stap moet doorlopen. Je bouwt de Twin als het ware op. Een vraag die we in deze workshop behandelen is: hoe ontwikkel je een Digital Twin in de tijd? Samen met andere deelnemers vanuit maakbedrijven ga je aan de slag. Onder begeleiding van HAN-docenten nemen we door wat nodig is om een goede start te maken met de digitale technologie van digital twinning. Welk businessdoel moet de Digital Twin dienen, welke data is hiervoor nodig en uit welke componenten is het Digital Twin ontwerp opgebouwd?

Wat neem je mee naar huis?
Een uitgewerkt overzicht met:
1) het doel van de Digital Twin;
2) inzichten in de componenten waaruit een Digital Twin is opgebouwd;
3) wat nodig is om deze componenten te ontwikkelen.

Wanneer
Type

7 november 2023

Hoe lang

15:30

WORKSHOP

Waar

UUR

5

HAN

4

WAT VRAAGT DIGITAL TWIN VAN DE ORGANISATIE

Aan de slag met Digital Twin vraagt naast aandacht voor technologie ook aandacht voor innovatieprocessen en het leren en ontwikkelen van de medewerkers in de organisatie.

Tijdens deze workshop
Wordt je bewust dat voor het innoveren met slimme technologie naast de business- en technologieaspecten ook aandacht nodig is voor het leren en ontwikkelen van de mens en organisatie. Naast bewustwording krijg je duidelijke handvatten mee op welke essentiële punten je hierop kan sturen voor je eigen praktijk.

Je gaat naar huis met
Diagnose mens- en organisatiekracht ten aanzien van innoveren met slimme technologie en een opzet voor een roadmap om deze kracht te vergroten.

Wanneer
Type

12 december 2023

Hoe lang

14:00

WORKSHOP

Waar

UUR

4

Regio Arnhem

5

DE BUSINESS CASE VAN DIGITAL TWIN VOOR MIJN BEDRIJF

Tijdens deze workshop komt alle kennis uit voorgaande stations samen en werk je samen met experts en mededeelnemers de business case voor jouw bedrijf uit. Waar liggen kansen en hoe kan Digital Twin helpen om waarde toe te voegen aan het bedrijf, product of de processen.

Je gaat naar huis met een eerste business case van de waarde van Digital Twin voor jouw bedrijf.

Wanneer
Type

16 januari 2024

Hoe lang

15:30

WORKSHOP

Waar

UUR

4

Regio Arnhem

bottom of page