top of page

SMART MAKERS ACADEMY

KETENINTEGRATIE | NEDERLAND

Wij creëren een doorbraak in de Nederlandse Maakindustrie op de wijze waarop bedrijven samenwerken in de keten! De Smart Makers Academy Ketenintegratie is een initiatief van SpartnerS organisatieadvies. De training is ontwikkeld met een Technohubsubsidie van A+O Metalektro door kennisdrager SpartnerS organisatieadvies samen met Made by Driessen en het SUMMA college.

technohubketenintegratie.png

LEER- EN INNOVATIETRAJECT

SUCCESVOL SAMENWERKEN IN DE KETEN

Om te ontdekken welke aspecten bij ketenintegratie belangrijk zijn, nemen we je mee om op een interactieve manier de mechanismen van ketenintegratie te ervaren. Dit onderbouwd met zowel bedrijfskundige facetten als met praktijkvoorbeelden. De Metrolijn 'Succesvol samenwerken in de Keten' bestaat uit drie stations/dagdelen van elk 4 uur.

Voor

DIRECTIE EN BESLISSERS

Wanneer

START OP AANVRAAG

Kosten

Deze metrolijn wordt op maat voor uw bedrijf of bedrijven aangeboden. Neem voor de mogelijkheden en meer informatie contact op met Arnold Koomen, koomen@spartners.nl

Aan de slag in    
praktijkgerichte stations

3

1

WAT IS KETENINTEGRATIE

Maak kennis met het begrip ketenintegratie, de thema's van ketenintegratie en het ideaalbeeld. Daarnaast behandelen we de principes en valkuilen van de integrale kostprijs bij ketenintegratie en welke besparingen mogelijk zijn.

Onderwerpen die aan bod komen:

- Wat verstaan we onder ketenintegratie?

Het waarom van ketenintegratie, wat zijn de randvoorwaarden, wat levert het op?
Thema’s van ketenintegratie
Ketenintegratie: het ideaalbeeld

- Kostprijs en ketenintegratie

Principes en valkuilen van de integrale kostprijs bij ketenintegratie
Welke besparingen zijn er mogelijk met ketenintegratie?

Wanneer
Type

1 januari 2000

Hoe lang

00:00

WORKSHOP

Waar

UUR

4

OP AANVRAAG

2

AAN DE SLAG MET HET SIMULATIESPEL

Je gaat aan de slag met een interactief spel waarmee u beleeft en ervaart wat de principes van ketenintegratie zijn.

Wanneer
Type

1 januari 2000

Hoe lang

00:00

EXPERIENCE

Waar

UUR

4

UW BEDRIJF

3

VOORWAARDEN VOOR SUCCESVOLLE KETENSAMENWERKING

Welke invloed hebben technologie, maakbaarheid en logistiek? Hoe past Smart Industry in ketenintegratie en digitaliseren van informatie in de keten. Welke kaders voor succesvol samenwerken zijn er en wat betekent dit voor uw medewerkers?

Onderwerpen die aan bod komen:

- Technologie, maakbaarheid en logistiek

Invloed van technologie en maakbaarheid op de kostprijs en total cost of ownership.
Gevolgen voor doorlooptijden en seriegroottes.

- ICT en Smart Manufacturing

Smart industry en ketenintegratie.
Digitalisering en delen van informatie in de keten.

- Mens en organisatie

Kaders om succesvol samen te werken.
Wat betekent deze verandering voor de medewerkers?

Wanneer
Type

1 januari 2000

Hoe lang

00:00

WORKSHOP

Waar

UUR

4

UW BEDRIJF

bottom of page