top of page

LEER EN INNOVATIETRAJECT

AAN DE SLAG MET LEERCULTUUR IN HET BEDRIJF

Wat

Ga als directie en management met collega's 'aan de slag met leercultuur in het bedrijf'. Ontdek jouw rol als manager en directeur bij het implementeren van een effectieve leercultuur binnen het bedrijf. Je leert de waarde en het belang van leercultuur voor het bedrijf kennen, maakt kennis met de bouwstenen voor een leercultuur en krijgt inzicht in de actuele situatie in het bedrijf. Deze vertaal je samen met je HR(M) manager naar een missie en visie op leercultuur in het bedrijf.

Voor

DIRECTIE EN MANAGEMENT

5

Aan de slag in
praktijkgerichte
stations

1

De Why en Waarde van leercultuur

Wat

Ontdek de essentie en waarde van een leercultuur voor je bedrijf tijdens onze interactieve bijeenkomst. Verkrijg waardevolle inzichten in best practices door te leren hoe vergelijkbare organisaties een leercultuur succesvol implementeren. Krijg inzicht in de benodigde (financiele) middelen en regelingen om een duurzame leercultuur te ondersteunen en verken de wettelijke verplichtingen die hiermee gepaard gaan. Maak kennis met wat een leercultuur definieert en hoe het een aanzienlijke meerwaarde voor uw bedrijf kan opleveren. Verder krijgt u inzicht in hoe een sterke leercultuur uw organisatie aantrekkelijker maakt voor potentiële nieuwe medewerkers.

Duur

4 UUR

2

De bouwstenen van een lerende organisatie

Wat

Ontdek de cruciale bouwstenen en praktische tools die essentieel zijn voor het creëren van een effectieve leercultuur. Leer hoe u als directeur leiderschap kunt tonen en een omgeving kunt creëren waarin het leren wordt gevierd en aangemoedigd. We geven inzicht in de organisatorische structuren die leren ondersteunen en u begeleiden bij het opzetten van een strategisch bedrijfsopleidingsplan.

Duur

4 UUR

3

Missie en visie voor een leercultuur in het bedrijf

Wat

Een leercultuurvisie is een strategisch en inspirerend beeld van wat een organisatie wil bereiken op het gebied van leren en ontwikkeling. Het is een deel van het bredere organisatiecultuurkader en richt zich op hoe leren wordt geïntegreerd in het dagelijks werk en de langetermijndoelen van een bedrijf. Deze visie beschrijft de waarden en overtuigingen over leren die de organisatie wil uitdragen, hoe deze worden ondersteund door beleid en praktijken, en hoe ze bijdragen aan de algemene bedrijfsdoelstellingen. Ga onder begeleiding aan de slag met het vormgeven van de missie en visie voor jouw organisatie.

Duur

4 UUR

4

Waar staat mijn bedrijf leercultuurscan

Wat

Met de leercultuurscan halen we de door jouw medewerkers ervaren ‘leercultuur’ op. Je ontvangt een rapportage met de uitkomsten en wij geven je adviezen op basis van jouw scores. De scan vormt de basis voor het bepalen van de verdere benodigde interventies in het bedrijf om de beoogde missie en visie op leercultuur te bereiken.

Duur

20 MIN PER MEDEWERKER

5

Leercultuur in de praktijk brengen

Wat

Met de uitkomst van de leercultuur in de hand bepalen we de benodigde interventies aan de hand van de individuele bedrijfswensen. Denk hierbij aan de functieprofielen, inzetbaarheidsmatrix, uitrol van het Berdrijfsopleidingsplan enz.

Duur

INDIVIDUEEL

aanbieders

NOORDELIJK FLEVOLAND

De bedrijven aangesloten bij het Innovatiecluster Noordoostpolder, allen gevestigd in Noordelijk Flevoland zijn zich bewust van het menselijk kapitaal. In de bedrijven. Door samen op te trekken wordt de leercultuur nog meer een speerpunt met als doel een aantrekkelijk werkgever te zijn. Hiermee onderschrijven de bedrijven dat samenwerking en aantrekkelijk werkgeverschap essentieel is en dat daarmee de ontwikkeling binnen de bedrijven continue door kan gaan.

bottom of page