top of page

LEER EN INNOVATIETRAJECT

ONTDEK DE KANSEN VAN CIRCULAIRE PRODUCTIEPROCESSEN

Wat

In de verduurzamingsopgaven van Nederland staan we voor een grote complexe transitie: minder fossiele (niet-hernieuwbare) en méér biobased (hernieuwbare) materialen gebruiken en hergebruiken. Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. De nationale ambitie is om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, maar hoe kan je hier als MKB onderneming hier aan bijdragen en hier invulling aan geven. In 5 workshops gaan we in op de aspecten van circulair ontwerpen, circulair bouwen en renoveren en criculair verdienen

Voor

DIRECTIE EN MANAGEMENT

8

Aan de slag in
praktijkgerichte
stations

1

NIEUWE TECHNOLOGIEËN IN DE BOUW

Wat

Innovatie… iedereen kan je vertellen hoe belangrijk het is om als sector en bedrijf te kunnen overleven. Maar wat is het nu precies, of nog belangrijker: waarom zou je als bedrijf of sector moeten innoveren? Tijdens deze workshop word je meegenomen in de redenen voor innovatie, leer je het onderscheid tussen procesinnovaties en de innovaties die in bouwwerken te vinden zijn en krijg je praktische voorbeelden van innovaties te zien in ontwerp, bouw onderhoud en in bouwwerken die onze leden ontwerpen maken en onderhouden. Denk hierbij aan de inzet van robots, prefabricatie, toepassing van AI en nog veel meer.

Duur

3 UUR

2

CIRCULAIRE MATERIALEN

Wat

Hoe kan je materialen hergebruiken? Welke reststromen zijn interessant voor hergebruik? En voor welke toepassing? Kan je oude gebouwen demonteren om materialen zoals bakstenen, hout, deuren en ramen opnieuw te gebruiken in nieuwe projecten? En hoe ga je om met materialen die niet direct hergebruikt kunnen worden, maar wel gerecycled kunnen worden tot nieuwe bouwproducten? Aan de hand het eigen overgehevelde circulaire Living Lab van het Bouwlab R&Do wordt je mee genomen in het hele proces van gebruik van circulaire materialen voor de bouw.

Duur

3 UUR

3

CIRCULAIR ONTWERPEN EN RENOVEREN

Wat

We moeten circulariteit meenemen in alle aspecten van het ontwerp, willen we een product volledig circulair maken. Circulair ontwerp betreft de functie van een product, de oorsprong van de grondstoffen en energie om het te fabriceren, de manier waarop een afnemer het gebruikt, herstelt en afgedankt, en het businessmodel waarbinnen dit alles gebeurt. Bij fysieke producten begint het echter met de strategie waarmee we het product ontwerpen. Deze ontwerp strategieën – en de vertaling naar je eigen bedrijfsvoering- staan centraal tijdens deze workshop

Duur

2 UUR

4

ENERGIENEUTRAAL ONTWERPEN

Wat

Energieneutraal ontwerpen, ook bekend als "energieneutraal bouwen" of "nul-energie ontwerpen," is een ontwerpprincipe dat gericht is op het minimaliseren van het energieverbruik van een gebouw en het maximaliseren van de opwekking van hernieuwbare energie binnen dat gebouw, zodat het uiteindelijk netto geen netto energieverbruik heeft over een bepaalde periode. Het doel van energieneutraal ontwerpen is om duurzame gebouwen te creëren die hun energiebehoefte minimaliseren en de resterende energiebehoefte op een milieuvriendelijke manier dekken. In deze sessie ga je aan de slag met een case uit jouw praktijk.

Duur

2 UUR

5

CIRCULAIR WERKEN OP DE BOUWPLAATS

Wat

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leggen we de dagelijkse praktijk naast de circulaire ladder. Hoe ga je om met materiaalgebruik en met het gebruiken en verwerken van reststoffen in je eigen bedrijf?

Duur

2 UUR

6

CIRCULAIRE VERDIENMODELLEN

Wat

Samen met collega’s ga je aan de slag met de vertaling van circulair denken naar jouw bedrijfsmodel. Waar liggen de waarde- en verdienmodellen en hoe geef je deze vorm?

Duur

2 UUR

aanbieders

BOUWLAB | HAARLEM

Smart Makers Academy Bouwlab R&Do in Haarlem is een publiek private samenwerking tussen het Smart Industry Fieldlab Bouwlab R&Do, Bouwend Nederland, ROC Nova College, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Capacity Booster Next Gen en European Digital Hub Noordwest. Deze Smart Makers Academy richt zich op het bijbrengen van digitale en technologische vaardigheden van werknemers uit de gehele bouwketen.

bottom of page