top of page

LEER EN INNOVATIETRAJECT

AAN DE SLAG MET DIGITALISERING VAN DE BEDRIJFSPROCESSEN

Wat

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen kent vele aspecten. Zo vraagt het aanvragen van vergunningen en het aanpakken van offerte- en factureringstrajecten en informatiesystemen meer om digitale vaardigheden, maar vragen ook marketing en salesactiviteiten veelal om een goed geintegreerde digitale bedrijfsstrategie en aanschaf van goed passende en functionerende softwarepakketten. Maar welke software past bij jouw bedrijf? En hoe bepaal je deze keuze? In de metrolijn ‘aan de slag met digitale bedrijfsprocessen’ word je met aansprekende voorbeelden en interactieve werkvormen in korte tijd kundig op het gebied van digitalisering met handvatten voor implementatie binnen jouw bedrijf.

Voor

BEDRIJFSLEIDERS

6

Aan de slag in
praktijkgerichte
stations

1

DIGISCAN

Wat

Digitaal werken wordt steeds meer de norm. Maar waar staat jullie bedrijf als het gaat om digitaal werken? De Digiscan helpt je om te inventariseren waar jouw bedrijf staat als het gaat om digitalisering. Het invullen duurt zo’n vijf tot tien minuten per module en na afloop krijg je meteen de uitkomst. De scan heeft op dit moment drie modules: organisatie, administratie en Wet kwaliteitsborging.

De digiscan kun je zelfstandig invullen. Na jouw aanmelding sturen we je hier meer informatie over.

Duur

30 MIN

2

DIGITALE VEILIGHEID

Wat

In de huidige maatschappij wordt steeds meer digitaal vastgelegd, ook in de bouw- en infrasector. Al die data wordt steeds waardevoller en wil je als aannemer goed beschermen. Je wilt toch niet dat anderen er zo maar mee aan de haal gaan? Niet elke aannemer heeft hierover de expertise in huis. Laat je informeren over cybersecurity, databanken, privacyrechten, smart data, big data, Open Source, Creative Commons en hoe je dit alles toepast in je werk in de bouw- en infrasector.

Duur

2 UUR

3

BIM EN VIRTUEEL BOUWEN

Wat

Virtueel bouwen is een werkmethodiek waarbij men ervoor zorgt dat alle relevante informatie van een bouwwerk gedurende de hele levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt, beheerd en ondersteund door een bouwwerk informatie model (BIM). Alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken, gebruiken dezelfde informatie en zien van elkaar wat er gebeurt. Die informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

Duur

3 UUR

4

DIGITAAL ZAKENDOEN

Wat

De overheid wordt steeds digitaler. Je kunt ook als bedrijf steeds meer zaken digitaal regelen, bijvoorbeeld als je een vergunning aanvraagt bij het omgevingsloket, een offerte indient via TenderNed of als je een instemmingsaanvraag moet doen. Het bespaart tijd en geld. Veel bedrijven in onze sector zijn je voorgegaan. Hoe werkt digitaal zakendoen en waarom is het belangrijk?

Duur

3 UUR

5

IMPLEMENTATIE WET KWALITEITSBORGING

Wat

Vanaf 1 januari 2024 gaat de Wkb gefaseerd in. Als de Wkb van toepassing is, moet je vooraf, tijdens en achteraf zaken digitaal vastleggen en deze gegevens digitaal beschikbaar stellen. Er zijn verschillende toepasbare kwaliteitsmethodieken (instrumenten) beschikbaar. Hoor van een aannemer uit eigen ervaring wat er komt kijken bij de implementatie in de bedrijfsvoering en systemen.

Duur

2 UUR

6

KEUZE AANPAK SOFTWARE

Wat

Er is een scala aan bouwsoftware beschikbaar waarmee je jouw bouwproces kunt digitaliseren. Om het zoeken naar geschikte bouwsoftware te vergemakkelijken is een overzicht samengesteld. Van software voor projectmanagement, bouwbegeleiding, specifieke cloudoplossingen tot totaalpakketten. Maar welke software pakt voor jouw specifieke situatie het beste uit?

Duur

2 UUR

7

MAKATHON MODULAIR BOUWEN

Wat

In deze workshop maak je op basis van jouw bedrijfssituatie de vertaling naar implementatie van digitalisering in jouw praktijk. Dit doe je samen met collega's en ervaringsdeskundigen.

Duur

2 UUR

aanbieders

BOUWLAB | HAARLEM

Smart Makers Academy Bouwlab R&Do in Haarlem is een publiek private samenwerking tussen het Smart Industry Fieldlab Bouwlab R&Do, Bouwend Nederland, ROC Nova College, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Capacity Booster Next Gen en European Digital Hub Noordwest. Deze Smart Makers Academy richt zich op het bijbrengen van digitale en technologische vaardigheden van werknemers uit de gehele bouwketen.

bottom of page