top of page

LEER EN INNOVATIETRAJECT

ONTDEK DE KANSEN VAN DIGITALISERING IN DE BOUW

Wat

Deelnemers hebben na het volgen van deze metrolijn munitie voor het opstellen van een digitaliseringsstrategie en innovatie roadmap voor hun (bouw)bedrijf. In 6 workshops krijg je inzichten in trends en ontwikkelingen in de markt, wordt je ondersteund bij de vertaling hiervan naar jouw digitaliserings- en innovatiestrategie. Deze metrolijn is geschikt voor directie, management en beslissers in de bouwsector; van klein mkb tot grootbedrijf.

Voor

DIRECTIE EN MANAGEMENT

7

Aan de slag in
praktijkgerichte
stations

1

DIGISCAN

Wat

Digitaal werken wordt steeds meer de norm. Maar waar staat jullie bedrijf als het gaat om digitaal werken? De Digiscan helpt je om te inventariseren waar jouw bedrijf staat als het gaat om digitalisering. Het invullen duurt zo’n vijf tot tien minuten per module en na afloop krijg je meteen de uitkomst. De scan heeft op dit moment drie modules: organisatie, administratie en Wet kwaliteitsborging.

Duur

30 MIN

2

BENCHMARK

Wat

Tijdens deze sessie gaan we in op digitale trends en ontwikkelingen in de bouwsector en vergelijken we jouw bedrijf met de sector: hoe digitaal is jouw organisatie en waar is nog winst te behalen? Op basis van inzichten van experts en good practices van collega’s krijg je als bouwbedrijf inzicht waar jouw kansen liggen

Duur

2 UUR

3

DIGITALE VEILIGHEID

Wat

In de huidige maatschappij wordt steeds meer digitaal vastgelegd, ook in de bouw- en infrasector. Al die data wordt steeds waardevoller en wil je als aannemer goed beschermen. Je wilt toch niet dat anderen er zo maar mee aan de haal gaan? Niet elke aannemer heeft hierover de expertise in huis. Laat je informeren over cybersecurity, databanken, privacyrechten, smart data, big data, Open Source, Creative Commons en hoe je dit alles toepast in je werk in de bouw- en infrasector.

Duur

2 UUR

4

KLANTGEDREVEN DIGITALISERING

Wat

Klanten stellen steeds grotere eisen aan de bouwsector. Op basis van klantverhalen uit de praktijk krijg je in zicht in veranderende wensen en eisen.

Duur

2 UUR

5

DIGITAAL SAMENWERKEN IN DE KETEN

Wat

De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de bouw staat de laatste jaren verder onder druk als gevolg van bijvoorbeeld prijsstijgingen, gebrek aan continuïteit in opdrachten, de afgenomen kennis bij opdrachtgevers. Daarnaast zien we dat nieuwe technologieën de markt doen bewegen en kansen bieden voor versnelling, maar tegelijkertijd aanpassingen vragen van de keten. Dit vraagt om versnelling en betekent een enorme inspanning van de bouw en infra keten. Digitalisering kan hier met de ILS Configurator en BIM aan bijdragen. In deze sessie leer je welke eerste stappen je kan nemen in samenwerking met klant en toeleverancier.

Duur

2 UUR

6

DE WAARDE VAN DIGITALISERING

Wat

Wat betekent digitalisering naar voor je verdienmodel. En zijn er nieuwe businessmodellen te ontwikkelen op basis van digitale samenwerking in de keten en efficientere bredrijfsprocessen,

In deze sessie ga je samen met collega’s doorrekenen wat digitalisering voor jou organisatie kan betekenen en wat de eerste vervolgstappen zouden zijn.

Duur

2 UUR

7

MAKATHON MODULAIR BOUWEN

Wat

in deze workshop maak je op basis van jouw bedrijfssituatie de vertaling naar implementatie van digitalisering in jouw praktijk. Samen met collega's en ervaringsdeskundigen

Duur

3 UUR

aanbieders

BOUWLAB | HAARLEM

Smart Makers Academy Bouwlab R&Do in Haarlem is een publiek private samenwerking tussen het Smart Industry Fieldlab Bouwlab R&Do, Bouwend Nederland, ROC Nova College, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Capacity Booster Next Gen en European Digital Hub Noordwest. Deze Smart Makers Academy richt zich op het bijbrengen van digitale en technologische vaardigheden van werknemers uit de gehele bouwketen.

bottom of page