top of page

LEER EN INNOVATIETRAJECT

AAN DE SLAG MET DIGITAL TWIN IN HET BEDRIJF

Wat

Deze metrolijn richt zich op implementatie van Digital Twin ofwel waar sta je als organisatie nu, welke kansen liggen er, wat is er nodig en wat is de roadmap voor jouw bedrijf om te komen tot implementatie van digital twin. Deze metrolijn is vooral bedoeld voor projectleiders en adviseurs die aan de slag willen met het implementeren van digital twin in het bedrijf.

Met het doorlopen van de metrolijnen van de Smart Makers Academy Digital Twin kan een (mkb-)bedrijf een concrete start maken met digital twin toepassingen. Een digital twin is een virtuele representatie van bijvoorbeeld een product, proces of onderhoud. Het geeft de mogelijkheid om met real-time data in simulatiemodellen te voorspellen, te ontwikkelen, toe te passen of te testen zonder daadwerkelijk te interveniëren in het huidige proces.

Voor

PROJECTLEIDERS EN ADVISEURS DIGITAL TWIN

9

Aan de slag in
praktijkgerichte
stations

1

HET STRATEGISCH DATAFUNDAMENT VAN DIGITAL TWIN

Wat

Belang van goede digitale informatie
Een Digital Twin is gebaseerd op digitale informatie: informatie die vanuit de fysieke wereld naar het digitale systeem omgezet wordt en dan weer van het digitale systeem naar de fysieke wereld gaat. Dit betekent dat de informatie die nodig is, een cruciaal onderdeel is van een Digital Twin. Zo moet deze informatie kloppen, op tijd, relevant én beschikbaar zijn. Dit blijkt vaak een knelpunt voor veel bedrijven, want welke data ligt aan de basis van de informatie die we nodig hebben? Deze workshop beantwoordt de vraag welke data je nodig hebt voor een Digital Twin.

Aan de slag met data
Samen met andere deelnemers vanuit (mkb-)maakbedrijven ga je aan de slag. HAN-docenten vertellen wat er allemaal bij komt kijken om je datafundament op orde te brengen en te houden en hoe je dit op een laagdrempelige manier kunt doen. Welke gegevens zijn nodig om processen te digitaliseren en hoe ga je met deze gegevens om? Wanneer heb je genoeg om dit om te zetten naar een Digital Twin? Goed omgaan met data en informatie is een groeimodel.

Wat neem je mee naar huis?
Een toolbox voor het initiëren van een analyse en de opbouw van het datafundament voor een digital twin.

Duur

4 UUR

2

HOE GA JE DATA VERZAMELEN

Wat

Dataverzameling in stappen
Een Digital Twin is de combinatie van een fysiek systeem (de ‘echte wereld’) en een digitale wereld. Die digitale wereld wordt gecreëerd en gevoed met data uit het fysieke systeem, dit gebeurt door sensoren, camera’s en andere apparaten Deze data wordt in een digitaal model samengebracht om samen het reële systeem of object na te bootsen. Maar hoe pak je dit verzamelen van informatie met bijvoorbeeld sensoren aan? In de workshop leer je hoe je data verzamelt en verwerkt, zodat je de prestaties van bijvoorbeeld een proces of machine in een digitale omgeving kan analyseren en verbeteren. Samen met andere deelnemers vanuit maakbedrijven ga je onder begeleiding van docenten van het Graafschap College aan de slag.

Tijdens de workshop zullen de volgende onderwerpen behandeld worden:
• Kennismaking met NODE-red: een opensource programma
• Gebruik van MQTT voor communicatie
• Eenvoudige weergave van data op een dashboard
• Verbinding maken met Siemens PLC

Wat neem je mee naar huis?
Na afloop van de workshop heb je de volgende vaardigheden geleerd:
• Het verzamelen van versimpelde data
• Het maken van een dashboard

Duur

4 UUR

3

HOE MAAK JE DATA GESCHIKT

Wat

Process mining levert op basis van eventlogs inzicht in het werkelijke verloop van processen, de performance van het proces en voorkomende knelpunten. We onderzoeken de geschiktheid van de eigen meegebrachte data. Preparen de data voor proces mining. En analyseren deze data. Op basis hiervan stellen we een eerste actieplan op voor de ontwikkeling van een digital twin vast

Onderwerpen
Data verzamelen, Data preparatie, process mining, actieplan digital twinning

Wat neem je mee naar huis
Inzicht in het eigen proces, inzicht in de geschikheid van de eigen data een eerste beeld over de ontwikkeling van een digital twin..

Duur

4 UUR

4

WAT BETEKENT DIGITAL TWIN VOOR DE PRAKTIJK

Wat

Digital Twin mogelijkheden voor jouw bedrijf
In deze workshop onderzoeken we samen de mogelijkheden van Digital Twin voor jouw bedrijf . Een Digital Twin kan je zien als een zwarte doos en deze doos voert een aantal functies uit zoals bijvoorbeeld het volgen en analyseren van een productieproces. Als je deze zwarte doos een stukje openmaakt, zitten hier onderdelen in (functionele componenten) die samen zorgen dat de Digitale Twin werkt. De vraag is welke functionele componenten zitten er dan in een Digital Twin en hoe kan je deze gebruiken? Deze vraag is een belangrijk onderdeel van deze workshop.

Belang van een goede start
Al deze onderdelen ontwikkel je niet in één keer, dit is een traject dat je bedrijf stap voor stap moet doorlopen. Je bouwt de Twin als het ware op. Een vraag die we in deze workshop behandelen is: hoe ontwikkel je een Digital Twin in de tijd? Samen met andere deelnemers vanuit maakbedrijven ga je aan de slag. Onder begeleiding van HAN-docenten nemen we door wat nodig is om een goede start te maken met de digitale technologie van digital twinning. Welk businessdoel moet de Digital Twin dienen, welke data is hiervoor nodig en uit welke componenten is het Digital Twin ontwerp opgebouwd?

Wat neem je mee naar huis?
Een uitgewerkt overzicht met:
1) het doel van de Digital Twin;
2) inzichten in de componenten waaruit een Digital Twin is opgebouwd;
3) wat nodig is om deze componenten te ontwikkelen.

Duur

4 UUR

5

HOE VERWERK JE DATA

Wat

In deze workshop gaan we aan de slag met het verwerken van de vooraf verzamelde data. We ontwikkelen hiermee een (beslis)model op basis van de digital twin objective.
(zie checklist uikomst process mining workshop)

Onderwerpen
Data modellering, Data verwerking, Digital Twinning,

Wat neem je mee naar huis
Input voor het gebruik van data om beslismodellen te ontwikkelen die gebruikt kunnen worden in de data verwerkingscomponen van de de digital twin.

Duur

4 UUR

6

HOE GEBRUIK JE DATA

Wat

In deze workshop ga je aan de slag met het visualiseren en bruikbaar maken van vooraf verzamelde data.

>> verdere invulling volgt zsm

Duur

4 UUR

7

WAT VRAAGT DIGITAL TWIN VAN DE ORGANISATIE

Wat

Aan de slag met Digital Twin vraagt naast aandacht voor technologie ook aandacht voor innovatieprocessen en het leren en ontwikkelen van de medewerkers in de organisatie.

Tijdens deze workshop
Wordt je bewust dat voor het innoveren met slimme technologie naast de business- en technologieaspecten ook aandacht nodig is voor het leren en ontwikkelen van de mens en organisatie. Naast bewustwording krijg je duidelijke handvatten mee op welke essentiële punten je hierop kan sturen voor je eigen praktijk.

Je gaat naar huis met
Diagnose mens- en organisatiekracht ten aanzien van innoveren met slimme technologie en een opzet voor een roadmap om deze kracht te vergroten.

Duur

5 UUR

8

DE BUSINESS CASE VAN DIGITAL TWIN VOOR MIJN BEDRIJF

Wat

Tijdens deze workshop komt alle kennis uit voorgaande stations samen en werk je samen met experts en mededeelnemers de business case voor jouw bedrijf uit. Waar liggen kansen en hoe kan Digital Twin helpen om waarde toe te voegen aan het bedrijf, product of de processen.

Je gaat naar huis met een eerste business case van de waarde van Digital Twin voor jouw bedrijf.

Duur

4 UUR

9

DIGITAL TWIN ROADMAP MAKEN

Wat

Tijdens deze workshop komt alle kennis uit voorgaande stations samen en werk je samen met experts en mededeelnemers de roadmap voor jouw bedrijf uit. Waar staan we nu en wat is ons pad om te komen tot implementatie van Digital Twin. Na deze workshop heb je een helder stappenplan over hoe je de implementatie van Digital Twin in je organisatie kunt aanpakken.

Duur

4 UUR

aanbieders

DIGITAL TWIN | OOST NEDERLAND

Bij de Smart Makers Academy Digital Twin kan een (mkb-)bedrijf een concrete start maken met digital twin toepassingen. Een digital twin is een virtuele representatie van bijvoorbeeld een product, proces of onderhoud. Het geeft de mogelijkheid om met real-time data in simulatiemodellen te voorspellen, te ontwikkelen, toe te passen of te testen zonder daadwerkelijk te interveniëren in het huidige proces.

bottom of page