top of page

LEER EN INNOVATIETRAJECT

ENERGIENEUTRAAL ONTWERPEN

Wat

Het energieverbruik van een gebouw of infrastructureel werk wordt steeds belangrijker. Ook bij het ontwerp van een gebouwd. Er moet een balans bereikt worden tussen de energie die door de structuur wordt verbruikt en de op locatie opgewekte hernieuwbare energie. Met als doel het totale energieverbruik en de milieueffecten van het gebouw te minimaliseren. Energieneutraal ontwerpen wordt daarom steeds belangrijker. Belangrijke principes van energieneutraal ontwerpen zijn onder meer energie-efficiëntie, inzet van hernieuwbare energiebronnen, energie opslag en slimme gebouwsystemen. Maar hoe pas je deze principes toe bij het ontwerp? Hoe zorg je dat de ecologische voetafdruk van gebouwen wordt verkleind. In drie nanomodules helpen we ontwerpers, engineers, werkvoorbereiders, maar ook inkopers en handhavers op weg.

Voor

WERKVOORBEREIDERS / PROJECTLEIDERS

4

Aan de slag in
praktijkgerichte
stations

1

ENERGIENEUTRAAL ONTWERPEN

Wat

In de eerste module wordt het onderwerp energieneutraal ontwerpen geïntroduceerd. Een energieneutraal ontwerp maken, wat komt daar allemaal bij kijken en hoe pakken we dit aan?

Duur

2 UUR

2

WAAROM ENERGIENEUTRAAL ONTWERPEN

Wat

In deze module bespreken we waarom we eigenlijk energieneutraal willen ontwerpen en bouwen. Waarom is het belangrijk om gebouwen zo energiezuinig mogelijk te maken?

Duur

2 UUR

3

ENERGIEBALANS VAN EEN GEBOUW

Wat

Deze module gaat over de energiebalans van een gebouw. De begrippen energiebehoefte en energieverbruik worden besproken en de energiestromen die hierbij een rol spelen worden behandeld.

Duur

2 UUR

4

AAN DE SLAG MET ENERGIENEUTRAAL ONTWERPEN

Wat

Tijdens de optionele verdiepende training van een dagdeel maakt de deelnemer kennis met een dynamisch gebouwsimulatie programma waarmee, naast vermogensberekeningen, ook warmteverliesberekeningen gemaakt kunnen worden.
Met de software worden de effecten van de genomen bouwkundige en installatietechnische maatregelen zichtbaar gemaakt. Om de werking van de simulatiesoftware te demonstreren wordt gebruik gemaakt van voorbeeldprojecten.

Duur

4 UUR

aanbieders

BOUWLAB | HAARLEM

Smart Makers Academy Bouwlab R&Do in Haarlem is een publiek private samenwerking tussen het Smart Industry Fieldlab Bouwlab R&Do, Bouwend Nederland, ROC Nova College, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Capacity Booster Next Gen en European Digital Hub Noordwest. Deze Smart Makers Academy richt zich op het bijbrengen van digitale en technologische vaardigheden van werknemers uit de gehele bouwketen.

bottom of page