top of page

METROLIJN

SMART & CIRCULAR CONSTRUCTION

11

STATIONS VOOR:

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Ontdek de kansen van circulair, biobased, industrieel en digitaal bouwen voor jouw bedrijf! Ontwikkel een jaar lang elke maand kennis en skills van deze onderwerpen in 12 korte en krachtige modules van niet meer dan 4 uur op een inspirerende locatie in de regio 'sHertogenbosch.

1

FUTURE OF BUILT ENVIRONMENT

DUUR:

4 UUR

We staan voor grote uitdagingen als het gaat om het behoud van de kwaliteit van onze leefomgeving voor toekomstige generaties. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moet er anders worden ontworpen, geproduceerd, (her)gebruikt en onderhouden op alle basale aspecten in relatie tot mens en leefomgeving (denk aan aspecten m.b.t. energie, materialen, water en biodiversiteit). Dit vraagt om een integrale benadering vanuit verschillende aspecten (people, planet, prosperity), waarvoor een andere manier van samenwerking nodig is. Wat zijn de toekomstige scenario’s hiervoor? En wat betekent dit voor jouw en je bedrijf? In deze nanomodule gaan wij hier samen mee aan de slag!

2

WERKEN MET BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

DUUR:

4 UUR

BIM, een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie met gekoppelde informatie aan de verschillende objecten. Een tool die haast niet meer weg te denken is in de huidige- en toekomstige bouw. Naast de verschillende systemen, componenten en producten, bestaan gebouwen uit een steeds omvangrijke type en hoeveelheid aan functionaliteiten, (kwaliteits)eisen en afhankelijkheden. Daar bovenop worden aspecten rondom duurzaamheid over de gehele levens- en gebruikscyclus steeds belangrijker. Dit methodisch organiseren in een model, overzichtelijk voor alle noodzakelijke stakeholders, is in relatie tot deze cycli van essentieel belang. In deze nanomodule gaan we dieper in op hoe je BIM optimaal in kunt zetten en gebruiken in jouw bedrijf.

3

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DE BOUW

DUUR:

4 UUR

In 2023 heeft het grote publiek al kennis kunnen maken met een aantal mogelijkheden van AI. Denk hierbij aan ChatGPT als tekst programma of Midjourney om afbeeldingen te creeëren. Ook in de bouwsector zijn er talloze mogelijkheden voor AI om de werklast te verlichten. In deze nanomodule laten we je kennismaken met de mogelijkheden van AI in de bouwsector.

4

DIGITAAL 3D ONTWERPEN

DUUR:

4 UUR

Wil je meer leren op het gebied van digitaal 3D ontwerpen? Onze nanomodule ‘Digitaal 3D ontwerpen’ Geeft inzicht in de mogelijkheden van 3D ontwerpen en de verschillende productieprocessen waarvoor je dit kunt doenen inzicht in verschillende software waarin je dit kunt doen.

5

DESIGN FOR DISASSEMBLY & REASSEMBLY

DUUR:

4 UUR

Een gebouw aan het einde van zijn levensduur zo efficiënt mogelijk hergebruiken. Dat is het uitgangspunt van Design for Disassembly (DfD). Gebouwen (of delen daarvan) hebben namelijk een beperkte gebruiks- of levensduur en kunnen meerdere malen in verschillende situaties worden hergebruikt (reassembly). DfD omvat het ontwerpen van de volledige levenscyclus van de structuur en het treffen van voorzieningen voor het hergebruik van de onderdelen, om zowel het verbruik van hulpbronnen als de vervuiling te verminderen. In onze nanomodule nemen we je mee in alle facetten van Dfd, zodat je hier optimaal gebruik van kunt maken!

6

DESIGN FOR MANUFACTURING

DUUR:

4 UUR

Design for Manufacturing (DfM) is het proces van het ontwerpen van onderdelen, componenten of producten voor gemakkelijke productie. Einddoel?: Het maken van een kwalitatief beter en duurzamer product, tegen lagere kosten, en minder verspilling (o.a. arbeid, materiaal, energie, water etc.). Dit wordt gedaan door het productontwerp te vereenvoudigen, optimaliseren en verfijnen. Krijg meer inzicht in dit proces en welke vaardigheden hiervoor nodig zijn in onze nanomodule DfM!

7

VAN 3D MODEL NAAR 3D PRINTEN

DUUR:

4 UUR

3D printen biedt nieuwe productiemogelijkheden voor de bouwsector met zich mee. Maar hoe werkt deze techniek en hoe kom je van een 3D ontwerp nou tot een gerealiseerde 3D print? In deze nanomodule geven we je meer inzicht in de mogelijkheden van 3D printen en hoe dit proces werkt.

8

BIOBASED BOUWEN

DUUR:

4 UUR

In de verduurzamingsopgaven van Nederland staan we voor een grote complexe transitie: minder fossiele (niet-hernieuwbare) en méér biobased (hernieuwbare) materialen gebruiken. Biobased materialen vereisen een andere manier van ontwerpen, bouwen en onderhoud. Vanuit onze missie om een duurzame en circulaire bouwsector te creëren, leren wij je graag de nieuwste kennis en skills omtrent werken met biobased materialen in onze nanomodule "Biobased Bouwen".

9

ROBOTICA IN DE BOUW

DUUR:

4 UUR

De bouwindustrie is een traditionele maar ook zeer arbeidsintensieve sector. En tegelijkertijd een van de minst geautomatiseerde. Er ligt een enorme uitdaging op het gebied van personeelsschaarste en de continu strenger wordende eisen aan arbeidsomstandigheden en veiligheid. Robotisering van bouwprocessen kan helpen bij deze uitdagingen en draagt bij aan een duurzame en geautomatiseerde toekomst. Leer hier alles over in onze nanomodule “Robotica in de bouw”!

10

CIRCULAIRE BUSINESS MODELLEN

DUUR:

4 UUR

Een circulaire bouwsector vraagt ook om circulaire business modellen. In deze nanomodule gaan we aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden kijken wat er voor nodig is om een circulair businessmodel, rendabel te maken.

11

SAMEN INNOVEREN

DUUR:

4 UUR

Innoveren gebeurt al lang niet meer alleen maar binnen de muren van een bedrijf. Grotere complexe vraagstukken in de bouw vragen om een Open innovatie aanpak waarbij bedrijven samen innoveren. In deze nanomodule gaan we in op hoe je een open innovatie traject aanpakt en welke rollen je daarbij nodig hebt.

bottom of page