top of page

LEER EN INNOVATIETRAJECT

SMART & CIRCULAR CONSTRUCTION

Wat

Ontdek de kansen van circulair, biobased, industrieel en digitaal bouwen voor jouw bedrijf! Ontwikkel een jaar lang elke maand kennis en skills van deze onderwerpen in 12 korte en krachtige modules van niet meer dan 4 uur op een inspirerende locatie in de regio 'sHertogenbosch.

Voor

DIRECTIE EN MANAGEMENT

11

Aan de slag in
praktijkgerichte
stations

1

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DE BOUW

Wat

Talloze bedrijven gebruiken digitalisering en kunstmatige intelligentie inmiddels om hun diensten te personaliseren, producten te vernieuwen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Ook overheden hebben het potentieel van AI ontdekt.

Artificiële Intelligentie is een snel evoluerend technologiegebied dat het potentieel heeft om vele aspecten van ons leven radicaal te veranderen, ook voor de ontwerp-, bouw- en technieksector. Wat zijn de mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk?

In de nano-module ‘AI in de bouw’ ga je samen met andere bouwprofessionals kennis ontwikkelen en werken aan oplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving. En misschien kom je erachter dat AI toegankelijker is dan het in eerste instantie doet lijken.

Duur

4 UUR

2

DIGITAAL 3D ONTWERPEN

Wat

Deze nano module geeft inzicht in de mogelijkheden van 3D ontwerpen en de verschillende productieprocessen waarvoor je dit kunt doen en inzicht in verschillende software waarin je dit kunt doen.

3D ontwerpen wordt steeds populairder. Naast een realistisch beeld van een gebouw, verhoogd inzicht en daarmee verlaagde faalkosten, bespaart deze vorm van ontwerpen tijd en maakt het een ontwerp schaalbaar.

In de nano-module ‘Digitaal 3D ontwerpen’ ga je samen met andere bouwprofessionals kennis ontwikkelen en werken aan oplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving. Je krijgt inzicht in alle mogelijkheden, daarbij leer je hoe je snel en laagdrempelig aan de slag kunt met 3D technologie.

Duur

4 UUR

3

DESIGN FOR DISASSEMBLY & REASSEMBLY

Wat

Design for Dis/Reassembly (DfD) omvat het ontwerpen van de volledige levenscyclus om een gebouw aan het einde van de levensduur te hergebruiken.

Het uitgangspunt van Design for Disassembly (DfD) is om een gebouw aan het einde van de levensduur zo efficiënt mogelijk te hergebruiken.

Gebouwen (of delen daarvan) hebben namelijk een beperkte gebruiks- of levensduur en kunnen meerdere malen in verschillende situaties worden hergebruikt (reassembly). DfD omvat het ontwerpen van de volledige levenscyclus van de structuur en het treffen van voorzieningen voor het hergebruik van de onderdelen, om zowel het verbruik van hulpbronnen als de vervuiling te verminderen.

Gastspreker Menno Rubbens die in 2022 is uitgeroepen tot “Circular Hero", vertelt zijn inspirerende verhaal over hoe en waarom hij niet anders kan dan circulair bouwen.
In deze nano module nemen we je mee in alle facetten van Design for Dis/Reassembly (DfD), zodat je leert om er optimaal gebruik van te kunnen maken!

Duur

4 UUR

4

INTEGRAAL SAMENWERKEN VOOR DE TOEKOMST VAN DE BOUW

Wat

Integraal samenwerken voor de toekomst van bouw is een oplossing voor het behoud van kwaliteit van de leefomgeving voor generaties na ons.

Het is een grote uitdaging om de kwaliteit van de leefomgeving voor toekomstige generaties te behouden. Anders ontwerpen, produceren, (her)gebruiken en onderhouden van de gebouwde leefomgeving ten aanzien van energie, materialen, water en biodiversiteit is een oplossing. Vanuit de aspecten People, Planet, Prosperity vraagt dit om een integrale benadering waarvoor samenwerking nodig is.

Dit is nieuw, complex en brengt onzekerheid met zich mee. Logisch, er is verbeeldingskracht nodig om toekomstscenario’s te schetsen. Wat betekent dit voor jou en jouw bedrijf? Welke stappen kun je ‘nu’ zetten? Hoe kijken anderen daar tegenaan?

Duur

4 UUR

5

VAN 3D MODEL NAAR 3D PRINTEN

Wat

Hoe kom je van een digitaal 3D model naar een gerealiseerde 3D print?

3D printen biedt nieuwe productiemogelijkheden voor de bouwsector. Het verlaagt de kosten en vergroot de vormvrijheid om te ontwerpen. Maar hoe werkt deze techniek en hoe kom je van een 3D ontwerp nou tot een gerealiseerde 3D print? In deze nano module geven we je meer inzicht in de mogelijkheden van 3D printen en hoe dit proces werkt.

Duur

4 UUR

6

DESIGN FOR MANUFACTURING

Wat

Hoe verloopt het proces van vereenvoudigen, optimaliseren en verfijnen van een productontwerp?

Design for Manufacturing (DfM) is het proces van het ontwerpen van onderdelen, componenten of producten voor gemakkelijke productie.

Het doel bij DfM is het maken van een kwalitatief beter en duurzamer product, tegen lagere kosten en met minder verspilling. Met daarbij inachtneming van onder andere arbeid, materiaal, energie en water. Dit wordt gedaan door het productontwerp te vereenvoudigen, optimaliseren en verfijnen.

In deze nano module krijg je meer inzicht in dit DfM-proces en je leert welke vaardigheden hiervoor nodig zijn.

Duur

4 UUR

7

WERKEN MET BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

Wat

BIM, een tool die haast onmisbaar is in de huidige en toekomstige bouw. Hoe zet je BIM optimaal in?

BIM, een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie met gekoppelde informatie aan de verschillende objecten. Een tool die haast niet meer weg te denken is in de huidige- en toekomstige bouw.

Naast de verschillende systemen, componenten en producten, bestaan gebouwen uit een steeds omvangrijk type en hoeveelheid aan functionaliteiten, kwaliteitseisen en afhankelijkheden. Daar bovenop worden aspecten rondom duurzaamheid over de gehele levens- en gebruikscyclus steeds belangrijker. Dit methodisch organiseren in een model, overzichtelijk voor alle noodzakelijke stakeholders, is in relatie tot deze cycli van essentieel belang. In deze nano module gaan we dieper in op hoe je BIM optimaal in kunt zetten en gebruiken in jouw bedrijf.

Duur

4 UUR

8

BIOBASED BOUWEN

Wat

Welke kennis en vaardigheden komen kijken bij het gebruik van minder fossiele en meer biobased materialen?

In de verduurzamingsopgaven van Nederland staan we voor een grote complexe transitie: minder fossiele (niet-hernieuwbare) en méér biobased (hernieuwbare) materialen gebruiken.

Biobased bouwen is een manier om een duurzame en circulaire bouwsector te creëren. Het werken met biobased materialen vereist een andere manier van ontwerpen, bouwen en onderhoud.

In deze nano module leer je de nieuwste kennis en vaardigheden om stappen te maken in Biobased bouwen. Uiteraard krijg je ook inzicht in welke betekenis het heeft voor jouw bedrijf.

Duur

4 UUR

9

ROBOTICA IN DE BOUW

Wat

De huidige en toekomstige robotisering in de bouwsector brengen we voor je in kaart.

Het gebruik van robots in de bouwsector is noodzakelijk om de enorme bouwopgave het hoofd te bieden, de bouw duurzamer en veiliger te maken en de faalkosten te verlagen.

Robotisering in de bouwsector biedt kansen. Welke kansen dat zijn en welke belangrijkste knelpunten daarbij komen kijken zetten we inzichtelijk op een rij. We bespreken vragen als:

"Welke typen bouwactiviteit zijn het meest kansrijk voor robotisering op de korte en de lange termijn?" en "Hoe kan mijn bedrijf hiervan profiteren?" en "Welke eerste stappen kunnen we zetten?" komen allemaal aan bod in de nano module 'Robotica in de bouw'.

Duur

4 UUR

10

CIRCULAIRE BUSINESS MODELLEN

Wat

Wat zijn de complexiteiten van een nieuw circulair businessmodel?

Een circulaire bouwsector vraagt om circulaire business modellen. Dat brengt een complexiteit met zich mee, zoals het creëren van waarde voor meer dan alleen jouw bedrijf.
We hebben nieuwe mogelijkheden in effectieve productiemethodes, maar het is niet het antwoord op alles. Wanneer heeft circulaire toepassing zin? Wanneer is er sprake van waardecreatie? En wanneer niet?

In deze nano module krijg je inzicht in de complexiteit van een nieuw businessmodel en de effecten voor jouw organisatie.

Duur

4 UUR

11

SAMEN INNOVEREN

Wat

Grotere complexe vraagstukken in de bouw vragen om een open-innovatieve aanpak waarin bedrijven blijven leren en ontwikkelen, van en met elkaar.

Hoe haal je relevante kennis naar binnen in je bedrijf? Hoe deel je kennis? En hoe zorg je dat “leren en ontwikkelen” onderdeel wordt - of blijft - van je organisatie?

In deze nano module 'Samen Innoveren' leren we je hoe je de structuur van samen leren inricht en welke rollen daarin nodig zijn.

Duur

4 UUR

aanbieders

SPARK |
‘S HERTOGENBOSCH

SPARK is de campus voor de ontwerp- bouw- en technieksector, waar de activiteiten zich richten op het doen, leren en innoveren ten behoeve van een toekomstbestendige leefomgeving.

bottom of page