top of page

Durven vernieuwen: Hoe Smart Makers Academy met open badges LLO en certificering transformeert


Op dinsdag 4 juli ontvingen de deelnemers van de metrolijn ‘Basis Design en Toepassing 3D-printen’ bij TechnoHub Woerden de eerste open badges van de Smart makers Academy. Aan de totstandkoming van deze badge, een unieke digitale erkenning van verworven competenties, is maandenlang gewerkt door een zeer gevarieerde groep van experts. Daarbij is de digitale badge technologisch duurzaam en sluit hij aan bij de huidige ontwikkelingen rond skillspaspoorten. De badge markeert dan ook een significante stap voorwaarts in de evolutie van leven lang ontwikkelen en vaardigheidscertificering.



Diverse groep

Bij wijze van 'proeve van kunnen' pasten de deelnemers 3D-printing toe om een autootje te maken en was er een wedstrijd. Maar de insteek van de 'metrolijn' was om te kijken in hoeverre 3D-printing mogelijkheden biedt voor de eigen organisatie. Interessant was ook dat er vanuit één bedrijf verschillende deelnemers waren, vanuit verschillende afdelingen in de organisatie. Op deze manier werd iedereen vanuit zijn eigen perspectief meegenomen in de materie.


Relevant en waardevol De open badges die binnen de Smart makers Academy worden ontwikkeld, sluiten qua skillsprofielen aan bij bestaande (internationale) competentie-taxonomieën, zoals ESCO en CompetentNL en industriestandaarden. Daarbij kunnen ze (customized) worden uitgegeven door verschillende Smart Makers Academies en zijn dus breed inzetbaar. Het onderstreept ook dat de vaardigheden die door de badge worden erkend, relevant en waardevol zijn binnen diverse disciplines en bedrijven. Wat de badge ook waardevol maakt - voor zowel de deelnemer als potentiële werkgevers of onderwijsinstellingen - is de uitgebreide badge-beschrijving. Daarin staat gedetailleerd welke kennis en vaardigheden de lerende heeft verworven, en hoe deze zijn aangetoond.


Kwalitatief hoogwaardig en actueel Een ander belangrijk aspect van de badges van de Smart Makers Academy is de onderliggende validatiestrategie. Met een agile aanpak wordt de kwaliteit van de leeropbrengst geborgd en wordt regelmatig gecontroleerd of de gestelde leerdoelen nog actueel zijn, zodat de badge blijft aansluiten op de snel veranderende wereld van werk en onderwijs. Deze eerste open badge van de Smart Makers Academy is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van innovatieve en effectieve vormen van vaardigheidscertificering. Door de nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en technologie-experts biedt het een krachtig en flexibel instrument voor leven lang ontwikkelen in de 21e eeuw.


Nieuwe Academies en nieuwe metrolijnen Intussen blijft ook het aanbod van de smart makers academy groeien. zo startte op 6 juni jl. bij SPARK in ’s Hertogenbosch de metrolijn Smart & Circular Construction. SPARK, de regionale innovatiehub die bedrijven en onderwijsinstellingen begeleidt op het gebied van digitalisering en digital skills, werd daarmee de vijfde Smart Makers Academy in Nederland en de eerste in Brabant. In de afgelopen maanden is daarnaast de metrokaart ‘Aan de slag met Digital Twin in het bedrijf’ ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN), Varex Imaging, Van Raam en ROC Graafschap en ROC Nijmegen, die samen de Smart Makers Academy Digital Twin in Doetinchem vormen. De metrokaart – vier met lijnen voor verschillende doelgroepen - is een mooi voorbeeld geworden hoe een mkb bedrijf de transitie, in dit geval naar een digital twin, kan doormaken. De lijn voor DGA en projectleiders gaat op 19 september 2023 van start.



23 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page