top of page

Op het juiste spoor naar de toekomst

Wil je aan de slag met digitalisering en het verhogen van de arbeidsproductiviteit in jouw bedrijf? Of wil je jouw eigen digitale skills ontwikkelen? In onze korte en krachtige trajecten zetten we jou en je bedrijf op de juiste spoor naar de toekomst.

3D MAKERS ZONE | HAARLEM

Smart Makers Academy 3D Makers Zone in Haarlem is een publiek-private samenwerking tussen Smart Industry Fieldlab 3D Makers Zone, ROC Nova College, Hogeschool Inholland, Hogeschool van Amsterdam, Capacity Booster Next Gen en European Digital Hub Noordwest

BOUWLAB | HAARLEM

Smart Makers Academy Bouwlab R&Do in Haarlem is een publiek private samenwerking tussen het Smart Industry Fieldlab Bouwlab R&Do, Bouwend Nederland, ROC Nova College, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool InHolland, Capacity Booster Next Gen en European Digital Hub Noordwest. Deze Smart Makers Academy richt zich op het bijbrengen van digitale en technologische vaardigheden van werknemers uit de gehele bouwketen.

SPARK |
‘S HERTOGENBOSCH

SPARK is de campus voor de ontwerp- bouw- en technieksector, waar de activiteiten zich richten op het doen, leren en innoveren ten behoeve van een toekomstbestendige leefomgeving.

IMPLEMENTATIE EN BORGING VAN LEERCULTUUR

VOOR

HR MANAGERS

Krijg inzicht in de rol van HRM bij het implementeren van een effectieve leercultuur binnen het bedrijf. Je doet kennis op voor het implementeren en borgen van een leercultuur binnen het bedrijf. Waarbij aandacht is voor de toegevoegde waarde van leercultuur, hoe je deze vertaalt naar een missie en visie voor het bedrijf en hoe je deze kunt implementeren in het bedrijf door het opstellen van een bedrijfsontwikkelplan, strategische personeelsplanning, het opleiden van teamleiders en de inrichting van de benodigde tooling en methoden.

AAN DE SLAG MET LEERCULTUUR IN HET BEDRIJF

VOOR

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Ga als directie en management met collega's 'aan de slag met leercultuur in het bedrijf'. Ontdek jouw rol als manager en directeur bij het implementeren van een effectieve leercultuur binnen het bedrijf. Je leert de waarde en het belang van leercultuur voor het bedrijf kennen, maakt kennis met de bouwstenen voor een leercultuur en krijgt inzicht in de actuele situatie in het bedrijf. Deze vertaal je samen met je HR(M) manager naar een missie en visie op leercultuur in het bedrijf.

ENERGIENEUTRAAL ONTWERPEN

VOOR

WERKVOORBEREIDERS / PROJECTLEIDERS

Het energieverbruik van een gebouw of infrastructureel werk wordt steeds belangrijker. Ook bij het ontwerp van een gebouwd. Er moet een balans bereikt worden tussen de energie die door de structuur wordt verbruikt en de op locatie opgewekte hernieuwbare energie. Met als doel het totale energieverbruik en de milieueffecten van het gebouw te minimaliseren. Energieneutraal ontwerpen wordt daarom steeds belangrijker. Belangrijke principes van energieneutraal ontwerpen zijn onder meer energie-efficiëntie, inzet van hernieuwbare energiebronnen, energie opslag en slimme gebouwsystemen. Maar hoe pas je deze principes toe bij het ontwerp? Hoe zorg je dat de ecologische voetafdruk van gebouwen wordt verkleind. In drie nanomodules helpen we ontwerpers, engineers, werkvoorbereiders, maar ook inkopers en handhavers op weg.

ONTDEK DE KANSEN VAN 3D PRINTING IN DE BOUW

VOOR

WERKVOORBEREIDERS / PROJECTLEIDERS

Wil jij weten welke mogelijkheden 3D-printen kan bieden voor de bouwsector? In 7 praktische workshops van 2 tot 4 uur ontwikkel je kennis van de verschillende 3D-printprocessen, materialen ontwerpmogelijkheden, materialen, mogelijkheden voor scanning en nabewerking van ontwerpen.In de maaksessie ga je zelf aan de slag om aan de hand van je eigen casus een object te ontwerpen, printen en nabewerken.

ONTDEK DE KANSEN VAN ROBOTICA

VOOR

WERKVOORBEREIDERS / PROJECTLEIDERS

Hoe kun je robotica toepassen in jouw bedrijf? Met deze vraag gaan we aan de slag in de metrolijn “Ontdek de kansen van robotica”. In drie middagen ontdek je de wereld van robotica en ga je aan de slag met een concreet plan voor de toepassing van robotica in jouw bedrijf. We laten je zien hoe robotica jouw bedrijf efficiënter kan maken. Niet in plaats van, maar samen met jouw collega’s. Alle mogelijke toepassingsgebieden passeren en een aantal kan gelijk getest en gezien worden. De toepassingen zullen ook bedrijfseconomisch behandeld worden. Wat levert het op en wat zijn de investeringen in mensen, technologie en businessmodellen? Natuurlijk is er ook oog voor de zachte kant van de introductie van robots in bedrijfsprocessen. Wat doet het met mensen, het team en heb je andere medewerkers nodig en welke skills zijn onontbeerlijk? De metrolijn wordt mede vormgegeven met een aantal partijen en specialisten AWL (Fieldlab Robotics), Falk Welding (Cobots en Lasrobots), Jeroen Anslijn (integratie), Liam van Koert (wetenschapsjournalist), Robohouse.

ONTDEK DE KANSEN VAN CIRCULAIRE PRODUCTIEPROCESSEN

VOOR

DIRECTIE EN MANAGEMENT

In de verduurzamingsopgaven van Nederland staan we voor een grote complexe transitie: minder fossiele (niet-hernieuwbare) en méér biobased (hernieuwbare) materialen gebruiken en hergebruiken. Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. De nationale ambitie is om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, maar hoe kan je hier als MKB onderneming hier aan bijdragen en hier invulling aan geven. In 5 workshops gaan we in op de aspecten van circulair ontwerpen, circulair bouwen en renoveren en criculair verdienen

ONTDEK DE KANSEN VAN SLIM ONDERHOUD

VOOR

FACILITAIR-/ONDERHOUDSMANAGERS

In 5 praktische sessies halen we de geheimzinnigheid rond het fenomeen Smart Maintenance weg en geven we inzichten in wat er werkelijk met smart maintenance wordt bedoeld en waar de kansen voor uw bedrijf liggen in onderhoud van gebouwen en infrastructurele werken.

ONTDEK DE KANSEN VAN TECHNOLOGIE IN DE BOUW IN ÉÉN DAG

VOOR

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Je hebt het vast gemerkt: de bouw heeft te maken met veel uitdagingen en is continu in ontwikkeling. Wil jij weten hoe je deze ontwikkelingen in je voordeel kunt gebruiken om die uitdagingen aan te gaan? BouwLab R&Do biedt via de Smart Makers Academy een volledig verzorgde cursusdag aan, waarop je kennismaakt met nieuwe technologie in de bouw en leert hoe jij dit kunt toepassen. Ontdek hoe nieuwe technologieën zoals Artificial Intelligence (AI), 3D-printing en robotica jouw bedrijf vooruit kunnen brengen.

AAN DE SLAG MET DIGITALISERING VAN DE BEDRIJFSPROCESSEN

VOOR

BEDRIJFSLEIDERS

Het digitaliseren van bedrijfsprocessen kent vele aspecten. Zo vraagt het aanvragen van vergunningen en het aanpakken van offerte- en factureringstrajecten en informatiesystemen meer om digitale vaardigheden, maar vragen ook marketing en salesactiviteiten veelal om een goed geintegreerde digitale bedrijfsstrategie en aanschaf van goed passende en functionerende softwarepakketten. Maar welke software past bij jouw bedrijf? En hoe bepaal je deze keuze? In de metrolijn ‘aan de slag met digitale bedrijfsprocessen’ word je met aansprekende voorbeelden en interactieve werkvormen in korte tijd kundig op het gebied van digitalisering met handvatten voor implementatie binnen jouw bedrijf.

ONTDEK DE KANSEN VAN DIGITALISERING IN DE BOUW

VOOR

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Deelnemers hebben na het volgen van deze metrolijn munitie voor het opstellen van een digitaliseringsstrategie en innovatie roadmap voor hun (bouw)bedrijf. In 6 workshops krijg je inzichten in trends en ontwikkelingen in de markt, wordt je ondersteund bij de vertaling hiervan naar jouw digitaliserings- en innovatiestrategie. Deze metrolijn is geschikt voor directie, management en beslissers in de bouwsector; van klein mkb tot grootbedrijf.

SMART & CIRCULAR CONSTRUCTION

VOOR

DIRECTIE EN MANAGEMENT

Ontdek de kansen van circulair, biobased, industrieel en digitaal bouwen voor jouw bedrijf! Ontwikkel een jaar lang elke maand kennis en skills van deze onderwerpen in 12 korte en krachtige modules van niet meer dan 4 uur op een inspirerende locatie in de regio 'sHertogenbosch.
nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Laat je e-mailadres achter en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!

Dank voor het aanmelden, we houden u op de hoogte!

Smart Makers Academy is powered by

engineer-team-service-robot-welding-working-in-aut-2023-04-03-19-27-38-utc_edited_edited.p

Onze missie

Empowering the
digital transition in manufacturing
through skills and talent development.

We zetten ons in voor het versterken van het innovatie-potentieel van MKB-bedrijven in de maakindustrie, door het stimuleren van de ontwikkeling van talent en skills voor digitalisering. We geloven in een regionale en gerichte aanpak dicht op de behoeften van bedrijven en medewerkers. Daarbij zijn toewerken naar een skills gerichte arbeidsmarkt, het toewerken naar zelfontplooiing en eigen regie nemen op werk en opleiding belangrijke kernwaarden. Vanuit de schaalsprong agenda Smart Industry en European Digital Innovation Hubs werken we aan een landelijk dekkend netwerk van 40 Smart Makers Academies in 2026.

Dat doen we door samen met onze parters te werken aan het:

  • ONTWIKKELEN van instrumenten voor een leven lang ontwikkelen met Smart Industry zoals de metrokaart, skillsprofielen en certificeringsmogelijkheden.

  • ONDERSTEUNEN, FACILITEREN en ADVISEREN van publiek-private samenwerkingen, European Digital Innovation hubs en Smart Industry Fieldlabs in Nederland bij het opzetten en inrichten van programma's voor het leven lang ontwikkelen met Smart Industry in de maakindustrie.

  • VERBINDEN van landelijke academies en het faciliteren van kennisdeling en uitwisseling van skillsprogramma's.

bottom of page