top of page

SNEL NAAR

SMART MAKERS ACADEMY

SPARK |
‘S HERTOGENBOSCH

technohubketenintegratie.png

BOEK HIER JOUW TICKET VOOR DE METROLIJN

SMART & CIRCULAR CONSTRUCTION

AANMELDFORMULIER

Speciaal voor de Fieldlab partners Smart & Circular Construction is deelname kosteloos. Voor bedrijven buiten het SPARK netwerk maken we graag in overleg een speciaal aanbod!

Bij aanmelden voor de metrolijn neem je deel aan alle stations op de metrolijn Smart & Circular construction. Hieronder kun je aangeven als je specifieke stations niet wilt of kunt bezoeken. Je kunt tot 2 weken voor aanvang van een station afmelden of een vervanger sturen. Let op! bij afwezigheid zonder afmelding kan een no-show in rekening worden gebracht.

Stel je lijn samen

Het is gelukt. Je hebt je ingeschreven voor de metrolijn Smart Circular Construction in de regio 's-Hertogenbosch. De eerste sessie is op 5 april. Binnenkort ontvang je meer informatie!

Aanmelden
aanbod

12

STATIONS

VOOR:

DIRECTIE EN MANAGEMENT

START OP 6 JUNI U KUNT OP ELK MOMENT OPSTAPPEN

Ontdek de kansen van circulair, biobased, industrieel en digitaal bouwen voor jouw bedrijf! Ontwikkel een jaar lang elke maand kennis en skills van deze onderwerpen in 12 korte en krachtige modules van niet meer dan 4 uur op een inspirerende locatie in regio 's-Hertogenbosch.

In al onze modules inspireren we en geven we inzicht in de mogelijkheden van het thema. Praktijkvoorbeelden komen voorbij, en aan de hand van interactieve werksessies gaan we samen op zoek naar de beste specifieke toepassing voor jouw bedrijf.

SMART & CIRCULAR CONSTRUCTION

METROLIJN

DE STATIONS OP DEZE METROLIJN

STATION

1

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DE BOUW

DUUR

4

UUR

Talloze bedrijven gebruiken digitalisering en kunstmatige intelligentie inmiddels om hun diensten te personaliseren, producten te vernieuwen en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Ook overheden hebben het potentieel van AI ontdekt.

Artificiële Intelligentie is een snel evoluerend technologiegebied dat het potentieel heeft om vele aspecten van ons leven radicaal te veranderen, ook voor de ontwerp-, bouw- en technieksector. Wat zijn de mogelijkheden voor de dagelijkse praktijk?

In de nano-module ‘AI in de bouw’ ga je samen met andere bouwprofessionals kennis ontwikkelen en werken aan oplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving. En misschien kom je erachter dat AI toegankelijker is dan het in eerste instantie doet lijken.

DATUM:

6 juni 2023

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

13:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

2

DIGITAAL 3D ONTWERPEN

DUUR

4

UUR

Deze nano module geeft inzicht in de mogelijkheden van 3D ontwerpen en de verschillende productieprocessen waarvoor je dit kunt doen en inzicht in verschillende software waarin je dit kunt doen.

3D ontwerpen wordt steeds populairder. Naast een realistisch beeld van een gebouw, verhoogd inzicht en daarmee verlaagde faalkosten, bespaart deze vorm van ontwerpen tijd en maakt het een ontwerp schaalbaar.

In de nano-module ‘Digitaal 3D ontwerpen’ ga je samen met andere bouwprofessionals kennis ontwikkelen en werken aan oplossingen voor een toekomstbestendige leefomgeving. Je krijgt inzicht in alle mogelijkheden, daarbij leer je hoe je snel en laagdrempelig aan de slag kunt met 3D technologie.

DATUM:

5 juli 2023

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

3

DESIGN FOR DISASSEMBLY & REASSEMBLY

DUUR

4

UUR

Design for Dis/Reassembly (DfD) omvat het ontwerpen van de volledige levenscyclus om een gebouw aan het einde van de levensduur te hergebruiken.

Het uitgangspunt van Design for Disassembly (DfD) is om een gebouw aan het einde van de levensduur zo efficiënt mogelijk te hergebruiken.

Gebouwen (of delen daarvan) hebben namelijk een beperkte gebruiks- of levensduur en kunnen meerdere malen in verschillende situaties worden hergebruikt (reassembly). DfD omvat het ontwerpen van de volledige levenscyclus van de structuur en het treffen van voorzieningen voor het hergebruik van de onderdelen, om zowel het verbruik van hulpbronnen als de vervuiling te verminderen.

Gastspreker Menno Rubbens die in 2022 is uitgeroepen tot “Circular Hero", vertelt zijn inspirerende verhaal over hoe en waarom hij niet anders kan dan circulair bouwen.

In deze nano module nemen we je mee in alle facetten van Design for Dis/Reassembly (DfD), zodat je leert om er optimaal gebruik van te kunnen maken!

DATUM:

14 september 2023

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

4

INTEGRAAL SAMENWERKEN VOOR DE TOEKOMST VAN DE BOUW

DUUR

4

UUR

Integraal samenwerken voor de toekomst van bouw is een oplossing voor het behoud van kwaliteit van de leefomgeving voor generaties na ons.

Het is een grote uitdaging om de kwaliteit van de leefomgeving voor toekomstige generaties te behouden. Anders ontwerpen, produceren, (her)gebruiken en onderhouden van de gebouwde leefomgeving ten aanzien van energie, materialen, water en biodiversiteit is een oplossing. Vanuit de aspecten People, Planet, Prosperity vraagt dit om een integrale benadering waarvoor samenwerking nodig is.

Dit is nieuw, complex en brengt onzekerheid met zich mee. Logisch, er is verbeeldingskracht nodig om toekomstscenario’s te schetsen. Wat betekent dit voor jou en jouw bedrijf? Welke stappen kun je ‘nu’ zetten? Hoe kijken anderen daar tegenaan?

DATUM:

5 oktober 2023

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

5

VAN 3D MODEL NAAR 3D PRINTEN

DUUR

4

UUR

Hoe kom je van een digitaal 3D model naar een gerealiseerde 3D print?

3D printen biedt nieuwe productiemogelijkheden voor de bouwsector. Het verlaagt de kosten en vergroot de vormvrijheid om te ontwerpen. Maar hoe werkt deze techniek en hoe kom je van een 3D ontwerp nou tot een gerealiseerde 3D print? In deze nano module geven we je meer inzicht in de mogelijkheden van 3D printen en hoe dit proces werkt.

DATUM:

9 november 2023

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

6

DESIGN FOR MANUFACTURING

DUUR

4

UUR

Hoe verloopt het proces van vereenvoudigen, optimaliseren en verfijnen van een productontwerp?

Design for Manufacturing (DfM) is het proces van het ontwerpen van onderdelen, componenten of producten voor gemakkelijke productie.

Het doel bij DfM is het maken van een kwalitatief beter en duurzamer product, tegen lagere kosten en met minder verspilling. Met daarbij inachtneming van onder andere arbeid, materiaal, energie en water. Dit wordt gedaan door het productontwerp te vereenvoudigen, optimaliseren en verfijnen.

In deze nano module krijg je meer inzicht in dit DfM-proces en je leert welke vaardigheden hiervoor nodig zijn.

DATUM:

7 december 2023

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

7

WERKEN MET BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

DUUR

4

UUR

BIM, een tool die haast onmisbaar is in de huidige en toekomstige bouw. Hoe zet je BIM optimaal in?

BIM, een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie met gekoppelde informatie aan de verschillende objecten. Een tool die haast niet meer weg te denken is in de huidige- en toekomstige bouw.

Naast de verschillende systemen, componenten en producten, bestaan gebouwen uit een steeds omvangrijk type en hoeveelheid aan functionaliteiten, kwaliteitseisen en afhankelijkheden. Daar bovenop worden aspecten rondom duurzaamheid over de gehele levens- en gebruikscyclus steeds belangrijker. Dit methodisch organiseren in een model, overzichtelijk voor alle noodzakelijke stakeholders, is in relatie tot deze cycli van essentieel belang. In deze nano module gaan we dieper in op hoe je BIM optimaal in kunt zetten en gebruiken in jouw bedrijf.

DATUM:

11 januari 2024

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

8

BIOBASED BOUWEN

DUUR

4

UUR

Welke kennis en vaardigheden komen kijken bij het gebruik van minder fossiele en meer biobased materialen?

In de verduurzamingsopgaven van Nederland staan we voor een grote complexe transitie: minder fossiele (niet-hernieuwbare) en méér biobased (hernieuwbare) materialen gebruiken.

Biobased bouwen is een manier om een duurzame en circulaire bouwsector te creëren. Het werken met biobased materialen vereist een andere manier van ontwerpen, bouwen en onderhoud.

In deze nano module leer je de nieuwste kennis en vaardigheden om stappen te maken in Biobased bouwen. Uiteraard krijg je ook inzicht in welke betekenis het heeft voor jouw bedrijf.

DATUM:

7 februari 2024

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

9

ROBOTICA IN DE BOUW

DUUR

4

UUR

De huidige en toekomstige robotisering in de bouwsector brengen we voor je in kaart.

Het gebruik van robots in de bouwsector is noodzakelijk om de enorme bouwopgave het hoofd te bieden, de bouw duurzamer en veiliger te maken en de faalkosten te verlagen.

Robotisering in de bouwsector biedt kansen. Welke kansen dat zijn en welke belangrijkste knelpunten daarbij komen kijken zetten we inzichtelijk op een rij. We bespreken vragen als:

"Welke typen bouwactiviteit zijn het meest kansrijk voor robotisering op de korte en de lange termijn?" en "Hoe kan mijn bedrijf hiervan profiteren?" en "Welke eerste stappen kunnen we zetten?" komen allemaal aan bod in de nano module 'Robotica in de bouw'.

DATUM:

7 maart 2024

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

10

CIRCULAIRE BUSINESS MODELLEN

DUUR

4

UUR

Wat zijn de complexiteiten van een nieuw circulair businessmodel?

Een circulaire bouwsector vraagt om circulaire business modellen. Dat brengt een complexiteit met zich mee, zoals het creëren van waarde voor meer dan alleen jouw bedrijf.

We hebben nieuwe mogelijkheden in effectieve productiemethodes, maar het is niet het antwoord op alles. Wanneer heeft circulaire toepassing zin? Wanneer is er sprake van waardecreatie? En wanneer niet?

In deze nano module krijg je inzicht in de complexiteit van een nieuw businessmodel en de effecten voor jouw organisatie.

DATUM:

4 april 2024

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

STATION

11

SAMEN INNOVEREN

DUUR

4

UUR

Grotere complexe vraagstukken in de bouw vragen om een open-innovatieve aanpak waarin bedrijven blijven leren en ontwikkelen, van en met elkaar.

Hoe haal je relevante kennis naar binnen in je bedrijf? Hoe deel je kennis? En hoe zorg je dat “leren en ontwikkelen” onderdeel wordt - of blijft - van je organisatie?

In deze nano module 'Samen Innoveren' leren we je hoe je de structuur van samen leren inricht en welke rollen daarin nodig zijn.

DATUM:

8 mei 2024

VORM:

WORKSHOP

TIJD:

LOCATIE:

00:00

Regio 's Hertogenbosch

bottom of page