top of page
metrostation.jpg

ORGANISATIE

De Smart Makers Academy is onderdeel van de Nederlandse Smart Industry schaalsprong agenda 2022-2026 en European Digital Innovation hubs. Samen met Smart Industry Fieldlabs en publiek-private-samenwerkingen ontsluiten we kennis- en skillsprogramma's die leiden tot een hoger niveau van kennis en skills van digitalisering bij (mbk)-bedrijven in de technische sector. Daarmee dragen we bij aan de ambitie van Smart Industry in het vergroten van het verdienvermogen, innovatiekracht, strategische autonomie en een toekomstbestendige industrie.

Dit doen wij allemaal samen met onze landelijke en regionale partners.

Oorsprong Smart Makers Academy

Het concept van de Smart Makers Academy is in 2020 ontwikkeld in publiek private samenwerking tussen het Nova College en Smart Industry Fieldlab 3D Makers Zone in Haarlem. Het concept biedt een antwoord op de toenemende vraag vanuit bedrijven en onderwijs in de maakindustrie naar kennis en skills van digitalisering. Bedrijven geven aan behoefte te hebben aan duiding en begeleiding in het maken van de juiste keuzes. Bijvoorbeeld in welke kansen technologie biedt voor het bedrijf (op dit moment), welke skillsprogramma's passend zijn voor de ambities van het bedrijf en wat dit betekent voor de skills van medewerkers. Met de metrolijn als metafoor werden bedrijven en docenten in de eerste pilot 'mee op reis' genomen langs diverse technologieën. In korte krachtige nanosessies konden bedrijven kennismaken met technologie, deze in de praktijk uitproberen en samen met studenten of experts een eerste stap zetten of instappen op vervolgopleidingen.

Parallel aan de eerste pilots in Haarlem werd door het Smart Industry programma gezocht naar een goed concept om de benodigde schaalvergroting van digitalisering in de maakindustrie. Een van de aspecten waardoor de gewenste schaalvergroting nog niet wordt bereikt is het ontbreken van de daarvoor benodigde kennis en vaardigheden bij veel mkb bedrijven. Het Smart Makers Academy concept bood een oplossing hiervoor dat is omarmt, ondersteund en nu in nauwe samenwerking met het initiatief in Haarlem wordt opgeschaald. Waarbij we de opschaling zien als de ontwikkeling van een landelijk franchise concept dat door meerdere publiek-private samenwerkingen van bedrijven, fieldlabs, technohubs en bedrijven kan worden omarmt en toegepast. Om zo de gewenst schaalvergroting van digitalisering in bijzonder bij het mkb te kunnen realiseren.

Doorontwikkeling van de Smart Makers Academy

Voor de opschaling van de Smart Makers Academy wordt het concept doorontwikkeld tot een landelijk franchise concept. Dit concept kan door meerdere publiek-private samenwerkingen van bedrijven, fieldlabs, technohubs en bedrijven kan worden omarmt en toegepast. Voor de opschaling en doelen van het Smart Industry programma werken we aan:

  • het overzichtelijk maken van bestaande aanbod van skillsprogramma’s en aanbod van initiatieven als fieldlabs, oZone, publieke en private samenwerkingen (het spoorboek);

  • het promoten, toegankelijk maken, ontsluiten van het beschikbare aanbod via de metrolijn metafoor;

  • het inzichtelijk maken van de benodigde skills voor digitale transities (skills transitiepaden);

  • het valideren en kunnen vastleggen van de ontwikkelde skills (b.v. in een toekomstig skillspaspoort).

Om deze doelen te bereiken zijn 4 strategische projecten vormgegeven:

  • SP1 – Aanbod en toeleiding

  • SP2 – Digitale infrastructuur

  • SP3 – Skills en validatie

  • SP4 – Governance

Het is onze ambitie om via de opschaling in 2026 een totaal van 50.000 afgenomen modules/stations door werknemers van mkb-ondernemingen te realiseren.

Het programmateam Smart Makers Academy

Annemarie Strik

Projectleider skills en validatie

annemarie@smartmakersacademy.nl

Tim van der Voord

Projectleider aanbod en toeleiding en digitale infrastructuur
tim@smartmakersacademy.nl

Joanna Ouwendijk

Projectleider skills en validatie

joanna@smartmakersacademy.nl

Martijn Bos

Projectleider skills en validatie

martijn@smartmakersacademy.nl

Eveliene Langedijk

Nationaal programmamanager
Smart Industry

eveliene.langedijk@fme.nl

Tessa Renkers

Projectleider aanbod en toeleiding

tessa@smartmakersacademy.nl

Rard Metz

Projectleider governance en regie

metz@metaalunie.nl

bottom of page